V Jevíčku byl zvolen nový výbor Klubu

13.3.2012 Jevíčko

Víkend s motoráčkem, který se odehrál předminulý týden  na lokálkách v okolí Chornic, byl nejen zajímavým cestovatelským a projížděčským počinem, ale též významným dnem pro život a další směřování o. s. Klubu železničních cestovatelů. Součástí víkendového programu byly v sobotu v Jevíčku volby do výboru Klubu, které se konají vždy jednou za tři roky. Volby proběhly za účasti voličů z řad přítomné členské základny a jejich výsledek je zaprotokolován. Občanské sdružení má tedy úplně nového předsedu a obměnili se i někteří členové výboru.

Novým předsedou a novou tváří výboru Klubu železničních cestovatelů se stal pan Hynek Šeliga. Další nově zvolení členové výboru jsou: Lukáš Verner, místopředseda (byl již v minulém výboru); Jiří Kratochvíl, pokladník (nová tvář); Marek Svoboda, tajemník (již v minulém výboru); Luboš Vaculín, člen výboru (již v minulém výboru); Ing. Vojtěch Dabrowski, člen výboru (již v minulém výboru) a Petr Mašek, člen výboru (nová tvář). Z předchozího výboru odešli pánové Roman Hrůza, Kamil Blažek, Ladislav Antalec a Pavel Musil.

Ze zápisu výroční členské schůze vyplývá několik dalších zajímavostí: 19 členům byly uděleny diplomy pro cestovatelské tituly Mistr železnic a Železniční cestovatel. Noví členové výboru v čele s předsedou a místopředsedou přednesli své vize dalšího směřování činnosti Klubu s tím, že historická kontinuita sedmadvacetileté historie bude zachována. Byli přijati 4 noví zájemci o členství, takže základna aktuálně čítá 183 členů. Byl představen nový kalendářní plán akcí včetně Víkendů a Dovolené s motoráčkem a výměnných setkání. Byla zmíněna činnost Klubu dopravní historie při DDM Praha 5 a diskutováno knižní vydávání Průvodců, které dosud vycházejí v klubovém zpravodaji Dráhař. Uskutečnila se základní příprava a vytvoření autorského týmu pro vydání knihy ke 30-letému výročí založení KŽC.

Volební komise konstatovala, že z počtu 38 oprávněných voličů (ve smyslu volebního řádu KŽC, o.s.) se k volbám dostavilo 33 voličů, tj. 84,21% a volby jsou platné. Ze 33 volebních lístků jich bylo 33 platných, tj. 100%. Ze 33 voličů 32 podpořilo společnou kandidátku, jeden hlas byl proti.

Foto: 224