Technické zajímavosti oknem motorových vlaků

9.3.2012 Praha

Pod názvem „Praha technická“ se skrývá projekt, jehož smyslem je přiblížit lidem zajímavé objekty pražské technické historie a současnosti. Jedná se například o podzemní kolektory, úpravnu vody a muzeum pražského vodárenství, Ekotechnické muzeum a Muzeum MHD, depo metra na Kačerově, projížďky historickými vozy Ečs, či exkurze ve stanici Florenc. Novinkou se stávají okružní jízdy historických motorových vlaků z poloviny minulého století, které umožní seznámit se s historií budování pražské železnice a prohlédnout si město z neobvyklých úhlů.

Historickými motorovými vozy řad M262.0, („kredence“) a M262.1 („loďáky“), s vloženým vagónem řady Bix budou vedeny okružní motorové vlaky po tratích a spojkách v nejzajímavějších a jinak málo dostupných místech Prahy. Poznávací jízda vlaku bude zaměřena především na seznámení se s vlastním provozem železnice. Zvláštní důraz bude kladen na zajímavosti, spojené s historií budování železničního spojení do Prahy v porovnání s nejnovějšími dopravními stavbami a používanými technologiemi současnosti.

Velký vlakový okruh vedený historickým motorovým vlakem bude začínat a končit na pražském hlavním nádraží. Trasa vlaků bude vedena přes následující pražská nádraží: Praha-hlavní nádraží, Praha-Vyšehrad, Praha-Smíchov,severní nástupiště, Velká Chuchle, Praha-Radotín, Praha-Krč, Odstavné nádraží jih, Praha-Vršovice, Praha-Malešice, Praha-Libeň, Praha-Masarykovo nádraží, Praha-Bubny, Praha-Holešovice,zastávka, Praha-Bubeneč, Praha-Holešovice a přes Nové spojení opět na hlavní nádraží. Během cesty jsou naplánovány významné zastávky a zážitky:

Praha Vyšehrad: Výhled z netradičního místa na železničním mostě na Pražský hrad a Vyšehrad, popis technických dat a zajímavostí železničního mostu

Praha Smíchov, severní nástupiště: Vjezd přes původní nádraží, výhled na novou nádražní budovu a popis technického uspořádání kolejiště, výjezd okolo historické výtopny Zlíchov, technická data a popis „Pražského Semeringu“

Praha Velká Chuchle: Výhled na závodiště, technická a historická data

Praha Radotín: Možnost návštěvy stanoviště strojvedoucího, popis a technická data o motorovém vozidle; jízda úvratí

"Most Inteligence": Zastávka na mostě při vstupu Vltavy do města. Až na výjimky není přes most osobní doprava vůbec provozována, možnost fotografování, pomalá jízda při křižování podbíhající tratě Praha – Vrané n.Vlt. přes nádraží Praha Braník, základní technická data křižované tratě

Praha Krč: Foto zastávka a výklad k nejstaršímu napojení kolejí metra na širou trať a základní historie příjezdu vozů po železnici po vlastní ose

Praha ONJ: Systém údržby a oběhu souprav, projetí největšího pražského odstavného nádraží s prohlídkou železničního zázemí během jízdy vlaku přes odstavné nádraží

Praha Vršovice: odjezdová skupina - foto zastávka a popis systému zařazení vlaků za pomoci principů kolejových brzd

Praha Malešice: Jízda devět kilometrů po neveřejných tratích a spojkách po Praze, kde není provozována osobní železniční doprava

Praha Libeň: Princip řazení vlaků pomocí klasického svážného pahrbku a průjezd okolo seřaďovacího nádraží pomalá jízda Masarykovo nádraží pro výhled na Nové spojení ze "spodní" úrovně

Praha Masarykovo nádraží; Negrelliho viadukt: Zastávka na spojce Negrelliho viaduktu, výhled na město a na Nové spojení směr Hlavní nádraží, výhled na nejstarší Pražské nádraží z roku 1845, historie vlakové dopravy vztažená k Praze, výklad o ing. Pernerovi (staviteli dráhy Olomouc – Praha) a o pokračování vlakové dopravy v roce 1851 z Prahy do Drážďan. Výhled na největší autobusové nádraží. Pomalá jízda přes Negrelliho viadukt s výhledem na Vltavu, zdymadla, vodní elektrárnu a tenisový stadion

Praha Bubny: Záměry provozu rychlodráhy na letiště Praha přestavbou Pražsko-Buštěhradské dráze jako třetí koněspřežky (1853) knížete Lichtensteina z Brusky do polesí Píně (Lány), původní deponie prezidentského vozu, výhled na Stromovku a Lunapark

Praha Bubeneč: Druhá možnost návštěvy stanoviště strojvedoucího, výklad ovládání vozu jízda úvratí

Praha Holešovice: Foto zastávka na mostě při opuštění Vltavy Prahy, tunel Bílá skála, nemocnice Bulovka, městský okruh, popis dookruhování pražského železničního spojení v roce 1985, po němž toužily generace projektantů a stavitelů železnice od dob prof. Bechyně v roce 1928

Praha hlavní nádraží: historie Nového spojení, výhled z „vrchní“ úrovně, závěrečný výhled na Prahu

Vlaky pojedou o vybraných víkendech od konce března do začátku léta a dále od podzimu po celé zimní období až do příštího léta. Odjezd vlaků z hlavního nádraží bude vždy v 13:52 a jízda včetně výkladu potrvá přes dvě hodiny. První termíny jízd jsou nyní stanoveny na 24. a 25. března! Následující termíny a veškeré ostatní podrobnosti o jízdách vlaků „Praha technická“ i o tarifních podmínkách naleznete zde. Informace budou postupně dál zpřesňovány a budou k dispozici i zde, na našem webu. Při zakoupení hromadné vstupenky pro 56 osob může být k motorovému vlaku zdarma připojen barový vůz. Pomocí e-mailového kontaktu petr.klinger@kzc.cz lze dohodnout individuální objednávku občerstvení (vhodné např. pro firemní akce, uzavřené nebo organizované skupiny). Akce Praha technická včetně okružních poznávacích jízd historických motorových vlaků se koná za podpory a ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl. města Prahy.

Foto: 223