Vlaky KŽC Doprava v sezóně 2012

12.12.2011 Praha

Od 11. 12. platí nový knižní jízdní řád 2012, který vydala s.o. SŽDC. Přinášíme Vám soubor informací o změnách a novinkách v oblasti jízd pravidelných nostalgických a výletních vlaků dopravce KŽC Doprava. Smyslem textu je poukázat na odlišnosti jednotlivých vlaků oproti jejich podobě v minulé sezóně. Ty z Vás, kteří si už nyní začínají plánovat svůj volný čas, žádáme, abyste vždy současně sledovali a kontrolovali aktuální podobu jízdních řádů, které budou uvedeny zde, na našich stránkách, v sekci KŽC Doprava – osobní doprava, výletní vlaky.

PRAŽSKÝ MOTORÁČEK

Populární a žádaný spoj, projíždějící jak centrem metropole, tak bohatou zelení západních vltavských strání, neprodělá v nové sezóně prakticky žádné výraznější změny. Vlaky budou jezdit ve stejném rozsahu a období, jako v předchozích grafikonech. Pražský motoráček v nové sezóně vyjede poprvé 28. dubna.

PODLIPANSKÝ MOTORÁČEK

Bude rovněž beze změn. Tak jako v roce 2011, i v budoucí sezóně bude o prázdninách vytvořeno jedno dlouhé vozební rameno, z Bečvár přes Zásmuky, Bošice, Pečky, Kolín, Velký Osek, Nymburk, Lysou nad Labem, Čelákovice až do Mochova. Dochází k žádoucímu propojení nostalgické dopravy normálního rozchodu na Kolínsku s aktivitami místní úzkokolejné Kolínské řepařské drážky. Období provozu, provozní dny, ani trasa se nebudou nijak měnit.

POLABSKÝ MOTORÁČEK

I tento vlak neprodělá žádné změny. Bez výhrady platí vše, co o Podlipanském motoráčku. O letních prázdninách se od něj liší jen výchozí a cílovou stanicí. Zatímco Podlipanský motoráček začíná a končí v Zásmukách, v případě Polabského motoráčku je to naopak Lysá nad Labem.

POSÁZAVSKÝ MOTORÁČEK

Trasa ani časová poloha tradičního trampského spěšného vlaku se opět nemění. Pojede bez výjimky o všech sobotách od konce června do začátku září a v době největší turistické frekvence tak doplní nabídku k parnímu vlaku Českých drah.

PODBRDSKÝ MOTORÁČEK

Jeho vozební rameno prochází zásadní změnou. Mění se výchozí a cílová stanice. Vlak bude místo ve Zdicích začínat v Řevnicích. Pokračovat bude přes Karlštejn a Zadní Třebáň po Liteňské lokálce do Lochovic a odtud dál do Jinců a do Příbrami. Tam bude jeho nová cílová stanice. Vlakokilometry absolvované po lokálce se nemění, ale trať bude projeta de facto opačně. Dopoledne z Třebáně na Lochovice a odpoledne zpět. Trasa je nejen prodloužena, aby lépe vyhovovala cestujícím z Prahy a blízkého okolí, ale především s ohledem na projekt nostalgického vlaku Podbrdskem, spojí lépe Dolní Berounku s dosud železničně nostalgicky neobslouženými turstickými cíli Příbramska a s krásnou krajinu Brd západně od Jinců. Spoj bude nadále veden vždy v neděli, po dobu čtyř měsíců, od června do září a je nově zařazen do kategorie spěšný.

BOLESLAVSKÝ MOTORÁČEK

Trasa a přibližná časová poloha spěšného vlaku, který si na severovýchodě středních Čech rychle získal velkou oblibu, se v roce 2012 nezmění. Zvyšuje se ale celkový počet dnů, kdy pojede, z pěti na sedm. Jede 7. a 8. dubna, 8. května, 5. a 6. července, 28. září a 28. října.

LUŽICKÝ MOTORÁČEK

Nachází se prakticky beze změny, jede opět o letních prázdninách každou středu. V České Kamenici bude nutno přestoupit mezi dvěma historickými vozy.

KAMENICKÝ MOTORÁČEK

Provoz na Kamenickošenovské lokálce se rozšiřuje o 100%. Kromě letních prázdninových úterků a čtvrtků pojede také o červnových a zářijových sobotách a nedělích. Tím dochází k frekvenčnímu vyhovění zvýšeného zájmu turistů i místních občanů o provoz motoráčku a k respektování požadavků měst Česká Kamenice a Kamenický Šenov na další obohacení turistického potenciálu místního mikroregionu.

BEZDĚZSKÝ MOTORÁČEK

V sezóně 2012 nebude zaveden, vlak je zrušen.

PODŘIPSKÝ MOTORÁČEK

V sobotu se mění trasa. Z Libochovic místo do Litoměřic pojede do Loun. Naopak v neděli se oproti dosavadní praxi směrování nemění a vozební rameno zůstane zachované tak, jak bylo, tedy do Litoměřic. Vlaky budou kapacitně posíleny o přívěsný vůz řady Bix z důvodu silné frekvence v roce 2011. Cílem rozvětvení ramen je snaha nabídnout cestujícím dvě zajímavé, pod Českým Středohořím ležící oblasti, které si obě zaslouží vedení pravidelných nostalgických vlaků.

STŘEDOHORSKÝ MOTORÁČEK

Novinka sezóny 2012, opět vyvolaná úspěšným přijetím Podřipského motoráčku v roce 2011. Pojede v červnu a v září o sobotách a nedělích z Roudnice nad Labem přes Bohušovice nad Ohří do Lovosic a dál přes Litoměřice horní nádraží do Úštěka. Z Úštěka zpět přes Litoměřice a Lovosice do Čížkovic, po Švestkové dráze do Obrnic a nakonec do Mostu. Stejnou trasou se odpoledne vrací zpět. Kdo nebude mít zájem o projetí Švestkové dráhy, tomu může vlak posloužit např. ke koupání v rybníku Chmelař. Tento projekt vznikl na podnět místních měst a obcí s tím, že je vhodné propojit zajímavé a neokoukané oblasti Ústeckého kraje nostalgickým vlakem.

ROUDNICKÝ MOTORÁČEK

Jedná se o tradiční vlaky, zahajující turistickou sezonu v Roudnici nad Labem a dále o vlak, který již třetím rokem vyjede u příležitosti roudnického vinobraní na podzim, kdy se stalo tradicí, že nenabízíme jen historické motoráčky, ale i historické autobusy na 4 zvláštních linkách. Více informací o Podřipském, Středohorském, Roudnickém a Zlonickém motoráčku naleznete zde.

ZLONICKÝ MOTORÁČEK

Pojede dne 21. dubna jako novinka sezóny 2012 z Roudnice přes Straškov do Zlonic a odtud dál do Loun. Loni obdobný vlak nesl jméno Praotec Čech. Ještě dopoledne se vrací stejnou cestou do Roudnice, aby v si odpoledních hodinách zopakoval stejnou trasu znovu. V úseku Roudnce nad Labem – Straškov bude ranní vlak spojen s Roudnickým motoráčkem, který pak ze Straškova pokračuje do Lužce nad Vltavou a stejným způsobem bude spojen při odpoledním návratu z druhého obratu. Tím se rozšiřuje počet tratí, kam budou systematicky zajíždět nostalgické vlaky KŽC.

POLENSKÝ MOTORÁČEK

Je to další novinka sezóny 2012. Ve dnech 25. a 26. července a 8. a 9. září by měl pendlovat mezi Jihlavou a Polnou. Navíc ve dnech 25. VII. a 8. IX. bude vypraven přímý ranní spěšný vlak z Lysé nad Labem do Polné a ve dnech 26. VII. a 9. IX. odpoledne to samé opačně. Vlak má bohužel předem jednoho velkého nepřítele: SŽDC a její možnou obstrukci, díky které může prostřednictvím neoprávněné výluky provoz drážní dopravy na trati mezi Dobronínem a Polnou znemožnit.

MORÁVECKÝ MOTORÁČEK

Další z novinek nového jízdního řádu 2011/2012 bude provoz nostalgických vlaků mezi Olomoucí, Bruntálem a Malou Morávkou. Situace kolem Morávecké trati prošla bouřlivým vývojem a v důsledku zájmu KŽC o místní lokálku, lidi a obce dojde k obnovení provozu příležitostných veřejných osobních vlaků. Je plánováno, že vlak pojede ve dnech 27. XII. 2011, 30. VI. a 4. VIII. 2012.

Foto: 208