Vytvoření holdingu na železnici by bylo krokem zpět

27.9.2011 Praha

Přinášíme Vám přepis rozhovoru, který vyšel před několika dny v Dopravních novinách: Současný systém české železniční dopravy byl postaven tak, aby zajistil rovnoprávný přístup k železniční dopravní cestě pro všechny subjekty. Pokud by se opět sloučil správce železniční dopravní cesty a jeden z dopravců, byla by to cesta směrem právě opačným. „Možná se může zdát, že momentálně by toto spojení přineslo dočasně vyšší ekonomickou efektivitu, ale dlouhodobě tomu tak rozhodně nebude,“ domnívá se jednatel společnosti KŽC Doprava Bohumil Augusta.

„KŽC Doprava patří mezi středně velké železniční dopravce. Můžete jej trochu představit?“

„Naši firmu jsme založili – dá se říci – na zelené louce teprve před pěti lety. Předpokladem jejího vzniku byla ovšem tehdy již dvacetiletá tradice našeho občanského sdružení Klub železničních cestovatelů. Dnes za námi stojí desítky zachráněných kolejových vozidel, naše vlastní muzejní trať z České Kamenice do Kamenického Šenova a provoz nostalgických osobních, nákladních a různých zvláštních vlaků prakticky po celé naší republice.

Ale smyslem naší práce není jen si užívat, proto se intenzivně zajímáme také o ekonomickou stránku věci. Díky tomu jsme schopni už šestým rokem stabilizovaně provozovat to, co ze začátku vypadalo jako bláznivý nápad: prosadit se na trhu prostřednictvím historických vozidel osobní dopravy, přijít s vlastním, originálním konceptem a získat dostatek zakázek i v dopravě nákladní.“

„Jak se vám daří získávat zakázky zejména v nákladní dopravě a co můžete zákazníkům nabídnout?“

„V oblasti nákladní dopravy se zaměřujeme na komplexní služby zákazníkům, aby měli s přepravou zboží co nejméně starostí. Jsme schopni propracovat kompletní logistickou organizaci přeprav zboží na klíč včetně doprovodných služeb. Do těch počítáme i takové ,maličkosti‘, jako je provozování podnikových vleček nebo návaznost na potřeby odběratelů tak, aby jim co nejméně zboží vázlo na cestě a nemuseli vytvářet skladové zásoby. Vleček, které provozujeme, je v současnosti už několik a další rychle přibývají.

Naší výhodou na konkurenčně velmi náročném trhu nákladní dopravy je pružnost, operativnost, slušné jednání se zákazníky a rozumná cenová politika. Nacházíme nové obchodní partnery, kteří tyto hodnoty dovedou ocenit. Soustavně budujeme vlastní park osvědčených dieselových lokomotiv, jejichž prostřednictvím se nám daří naše cíle prosazovat. Vedle komplexně organizovaných zakázek máme i řadu vlaků tzv. stavebních, kdy se subdodavatelsky podílíme na stavební obnově železnic.“

„Provozujete víkendovou dopravu hned na několika tratích. Jak hodnotíte podmínky pro provozování dopravy na českých kolejích pro soukromé subjekty?“

„Ano, provozujeme jedenáct pravidelných historických vlaků osobní dopravy a připravujeme další. Při hodnocení podmínek je třeba vzít v úvahu některé odlišnosti. Především mezi osobní a nákladní dopravou, ale také mezi tím, jestli hodláte provozovat dopravu historických vlaků – dá se říct zbaběle – pouze po tratích SŽDC, kterým nic nehrozí, nebo si troufáte zavést pravidelný vlak i na lokálky (téhož vlastníka), kterým hrozí zastavení drážní dopravy, zrušení či přímo fyzická likvidace.

Podmínky pro nákladní dopravu jsou všeobecně diskutované téma a v tuto chvíli platí, že největším nepřítelem si nejsou dopravci vzájemně, ale společenská preference silniční dopravy před dopravou železniční. Co se týče nostalgické osobní dopravy, naší výhodou je to, že jsme na trh vstoupili s konceptem tzv. zážitkového vlaku, což je – dá se říct – novinka posledních několika let. Přišli jsme s ní na trh včas, prakticky jako první. Nejsme závislí na přepravních proudech, na povinnosti plošně dopravně obsluhovat nějaké teritorium, ale musíme vyhovět primárně našim zákazníkům.

Zejména v poslední době nás však naše rozšiřující se klientela z domova i ze zahraničí čím dál víc tlačí, abychom provozovali dopravu i na tratích, které jsou v ohrožení, a tím se podíleli na jejich záchraně. K tomu, abychom jim mohli vycházet vstříc, však nestačí si jen zažádat o kapacitu dopravní cesty, jak bývá obvykle zvykem, ale jsme nuceni od základu politicky obhajovat smysl té které trati.“

„Tématem těchto týdnů na železnici je vytvoření společného holdingu ČD, ČD Cargo a SŽDC. Jak se na tento plán díváte a neobáváte se házení klacků pod nohy soukromým dopravcům?“

„Ano, je to, jak říkáte, obáváme. Současného stavu bylo v politicky šťastném období pracně dosaženo ve snaze zrovnoprávnit jakýkoliv subjekt železniční dopravy v jeho přístupu na trh tak, aby zde mohla probíhat svobodná ekonomická soutěž. To, co zmiňujete, je cesta opačným směrem. Od liberalismu k unitárnosti, od hledání nových, progresivních trendů ke staré, dobře vyšlapané cestičce dopravy pro dopravu a železnice pro úředníky.

Možná se někomu může zdát, že momentálně by toto spojení přineslo dočasně vyšší ekonomickou efektivitu, ale dlouhodobě tomu tak rozhodně nebude, to vám garantuji. Vždycky musí být na prvním místě zájem zákazníka, tedy osoby, která je ochotna cestovat vlakem, nebo firmy, která potřebuje přepravit své zboží za co nejvýhodnějších podmínek. Pokud systém otočíte a coby princip postavíte samotnou dopravu a teprve pak budete hledat její poslání, vydáte se na cestu do pekel.

Nyní stále na trhu operují především národní dopravci. V osobní dopravě České dráhy a totéž v dopravě nákladní, ČD Cargo. Jejich dominance před prvními ryze soukromými dopravci je stále natolik velká, že se nedá říct, že jedině jejich spojení s jiným partnerem by bylo vysvobozením z případných ekonomických potíží a že jedině tím může vzrůst jejich ekonomický potenciál. Naopak, tyto společnosti fungují ekonomicky dobře už nyní.

Naším životním zájmem je, aby se státní organizace Správa železniční dopravní cesty nespojila s žádným konkrétním dopravcem, protože to by automaticky znamenalo likvidaci všech soukromých subjektů a veškeré soutěže mezi nimi.“

Tomáš Johánek, Dopravní noviny, odkaz na článek zde

Foto: 186