Podlipanské lokálky oslaví 130 let své existence

25.9.2011 Pečky

Na počátku října tomu bude už 130 let, co byl poprvé zahájen provoz na místní dráze Pečky – Kouřim – Zásmuky. Dráha vznikla na základě požadavků místních podniků, v té době hlavně cukrovarů v Pečkách, Plaňanech, Kouřimi, Svojšicích a Zásmukách. Lokálky se skládají z dnešních regionálních tratí číslo 012 a 013. Trať 012 je dlouhá 17 km a vede z Peček přes Bošice, kde odbočuje trať 013, do Kouřimi a tam končí. Jedenáctikilometrová trať 013 vychází z Bošic a po úvrati v Zásmukách pokračuje dál, do Bečvár, kde se napojuje na trať 014, Kolín – Ledečko.

Provizorní provoz,,Společnosti místních drah" od 8.října do 31.prosince 1881 vykázal příjem 36.854 zlatých. Oficiální provoz byl zahájensice až 15.února 1882, ale to výhradně zdůvodu nedostatku lokomotiv. Do doby oficiálního zahájení zde jezdila pouze alespoň jedna lokomotiva, byť požadavek byl tři. Ty byly dodány až začátkem února 1882. Téměř současně se zahájením provozu byla otevřena také odbočná trať Bošice – Svojšice o délce 2,3 km, která sloužila pouze nákladní dopravě. Jedna větev této trati vedla k cukrovaru Karlov, druhá ke dvoru Nouzov, ale ta byla pravděpodobně jen rozestavěna bez dokončení. 1. ledna 1908 byla dráha zestátněna a roku 1916 byl její status změněn na vlečku. V roce 1926 byla tato odbočná trať celá zrušena. Začátek někdejší tratě slouží dnes jako část vlečky skladu Správy státních hmotných rezerv. V roce 1953 došlo také k přeložení části tratě na výjezdu z Peček.

Vsoučasné době zajišťuje pravidelný provoz osobní dopravy na jinak velice malebné trati 012 mezi Pečkami a Kouřimí společnost ČD a.s. svými sólo motorovými vozy řady 810. O sezónních víkendech zde jíž pátým rokem pravidelně vypravuje historické motorové vlaky řad 830 a 831 společnost KŽC Doprava. Na trati 013 se osobní doprava zhistorických vlaků železniční nostalgie skládá už řadu let výhradně. KŽC se tak zdejším lokálkám stal novodobým patronem. Díky jeho aktivitě a iniciativám, namířeným proti rušení lokálních tratí se do budoucna stal garantem nejen pokračování jejich železničně-nostalgického života, ale i jejich holé existence. Tím, že tratě nebyly zrušeny, pokračuje na nich i nákladní doprava vpodobě manipulačních vlaků společnosti ČD Cargo.

K letošnímu kulatému výročí pořádá dne 1. října 2011 Sdružení železničních modelářů Pečky, KŽC Doprava, s.r.o. a Elektroservis Dvořáček, spolu s mediálním partnerem, rádiem Blaník jízdy historických motorových vozů M 262.056 a M 262.1183 z Peček do Kouřimi, Zásmuk a zpět. Kdispozici bude i přívěsný vůz Bixovna (s točeným pivem). Na čelech motoráků bude umístěna cedule snápisem „130“. První odjezd zvláštního vlaku pro veřejnost je zPeček plánován na 10:10. Další vlaky pojedou odpoledne. Jízdní řád na celý den naleznete zde. Výstava železničních modelůvPečkách bude otevřena 1. i 2.10.2011 od 9.00 do 15.00 hod a uvidíte na ní modely vozidel, používané na zdejší místní dráze po celou dobu jejího provozu, včetně různých historických fotografiíadokumentů. Vprovozu budou veškerá kolejiště o rozměrech O, HO, TT a N.

Foto: 185