Opravili jsme přejezd v Kamenickém Šenově

23.9.2011 Kamenický Šenov

Toto pondělí jsme se podle plánu sešli na naší lokálce a pustili jsme se do částečné opravy železničního přejezdu (z našeho pohledu silničního), kde se muzejní dráha v Kamenickém Šenově kříží s frekventovanou silnicí číslo I/13, spojující Liberec s Děčínem. Jeho stávající stav, zejména v jednom místě, byl už havarijní. Po průjezdu stovek mohutných kamionů denně, jejich v mnoha případech totální přetíženosti (se kterou si Policie ČR neví rady), se zejména letos problém začal čím dál víc zhoršovat a bylo nutné s tím něco rychle dělat.

Paradoxem je, že nepříznivý stav přejezdu byl způsoben ne vlivem drážní dopravy, kterou na naší lokálce za vysokých nákladů muzejně provozujeme, ale dopravy jiné, ryze komerční, silniční, která s sebou přináší jen samé nezaviněné starosti. Naše lehké motoráčky přejezd neničí, ani na něm nedrncají, ale to nechť je jen smutné povzdechnutí nad zákonnými povinnostmi, kterým se provozovatelé drah u nás nevyhnou. Nepříznivý stav přejezdu spočíval v tom, že obrovské hmotnosti kamionů, které právě v místě přejezdu po zpomalení zpravidla opět akcelerují, neodolal jeden ze zámků gumových prefabrikátů a došlo k částečnému přerušení jejich homogenity.

Své vykonaly i velké dešťové přívaly, kterých bylo za uplynulé roky opravdu nemálo. Díky nim pravděpodobně došlo za současného působení projíždějících automobilů k náhlému posunu částic štěrkového lože pod panely. Nakonec se stalo to, že v místě přerušení kontinuity se během přívalů část lože nakumulovala, konstrukce mezi kolejnicemi se nadzdvihla a následným vlivem dynamického působení pneumatik těžkých aut byl velký kus jednoho prefabrikátu vyrván ven.

Sešlo se nás celkem deset z Klubu železničních cestovatelů, zaměstnanců KŽC Doprava, z okruhu našich kolegů, přátel a příznivců, i z měst Česká Kamenice a Kamenický Šenov. Rádi bychom jménem KŽC každému, kdo se zúčastnil, velice poděkovali za obětavě vynaloženou energii, která pomohla dobré věci. Podařilo se odstranit jeden v tuto chvíli z nejpalčivějších problémů naší lokálky. Práce bylo ten den skutečně až nad hlavu a vymezený čas a prostředky byly využity na maximum.

Dosud používané gumové panely měly již něco za sebou, nebyly nové a samozřejmě guma jak známo s časem nemládne. Opotřebení automobilovým provozem bylo viditelné už na první pohled. Hluboké zářezy gumovými pneumatikami do gumového materiálu přejezdových panelů musely být doprovázeny obrovskými tlaky. Větší poškození se dalo dříve, či později očekávat. Proto jsme tentokrát sáhli pro jistotu k prefabrikátům novým. Objednali jsme jich pět v hodnotě po 25 tisících Kč a doufáme, že snad vydrží o něco déle, než ty předchozí. Opět se jedná o značku STRAIL, se kterou máme jinak velice dobré zkušenosti, ale tentokrát již o novější typ.

Po odstranění nejhorších pěti zničených kusů jsme odvodnili a pročistili podloží, doplnili nové štěrkové lože, znovu rovnoměrně osadili podkladní stoličky a gumové pásy a nakonec i samotné prefabrikáty. Ty bylo třeba improvizovaně napojit na stávající exempláře, protože ač rozměrově jsou shodné, způsob jejich svázání ocelovými tyčemi a nikoliv jen zámky je zcela odlišný. Veškerý následně vzniklý odpad jsme vytřídili a nechali odvést na skládku.

Po minulých zkušenostech s ruční manipulací s těžkými panely a z toho plynoucí časovou náročností jsme se poučili a vybavili se nutnou mechanizací v podobě malého smykového nakladače typu bobcat, značky Locust o výkonu 42kW a nosnosti 750kg. Ten nám odvedl neocenitelnou službu - ať co se týče vykládky nových a nakládky stávajících prefabrikátů, jejich posunu v ose koleje, i dopravy štěrku a přebytečného materiálu.

Přítomnost stroje jsme využili i k několika dalším činnostem v podobě terénních úprav v rámci rekultivace širšího okolí přejezdu, přemístění přebytečných i v jiném místě použitelných hmot (drobné zásypy a násypy) a k doštěrkování traťové koleje v délce cca 150 metrů od přejezdu směrem k nádraží. Dalšímu pokračování této činnosti v danou chvíli zamezil špatný přístup použité mechanizace k vyvýšenému tělesu dráhy, nicméně jak terénními úpravami, tak i doštěrkováváním se budeme zabývat i v budoucnu.