Ohlédnutí se za vývojem KŽC po oddělení frakce bud. Klubu dráhařů

12.4.2009 Praha

Na přelomu let 1995/1996 odešla část lidí vedených J. Černým z KŽC na protest proti zdražení členského příspěvku o 50 Kč ročně a v důsledku nesouhlasu s ideovým směrováním KŽC, vedeného tehdy nově zvoleným předsedou B. Augustou. KŽC se de facto poprvé rozštěpil. Vznikl Klub dráhařů, který byl založen v restauraci „V prdeli v Nymburce“, viz jejich webové stránky.

Od těch dob uplynulo 13 let. Klub dráhařů, vyvíjí-li dnes ještě vůbec nějaké aktivity na železnici, opustilo dost osob, bývalých členů KŽC pro ztrátu smyslu činnosti, nekonání akcí, „one man show“ od víceméně jen dvou organizátorů: p. Černého a p. Čapka. Z otevřené platformy se záhy stal uzavřený klub pro vybrané osoby, které měl sjednocovat více méně odpor proti B. Augustovi a jeho reformnímu týmu. Bývalí členové KŽC, kdysi rukojmí celého procesu vzniku Klubu dráhařů, se nově vracejí do řad sympatizantů KŽC, či se stávají našimi členy (po letech nově např. Petr Krupka a další) a sdělují nám své rozporuplné dojmy z členství v Klubu dráhařů v uplynulých letech. Byli údajně zklamáni nevyvíjením aktivní činnosti. Zato Klub železničních cestovatelů se rozrostl v úspěšného dopravce, který zachránil t.č. už 12 historických vozidel, provozuje výletní motoráčky, vydává Průvodce, pohledy, knížky. Pro lidi, členy i nečleny, dělá ročně několik desítek turistických akcí s námětem železnice a propaguje její podporou. Kolem KŽC se vytvořili fandové mající zájem pečovat a udržovat historická vozidla, vychováváme si vlastní dorostovou generaci pro železnici. KŽC koupil šenovskou lokálku, zachraňuje jí (opravuje, nově buduje to zničené) a provozuje ji. Pořádá na ní brigády. KŽC je ve srovnání s Klubem dráhařů po 13 letech živým, aktivním klubem, dávajícím svým členům dostatek možností zapojit se a tím se realizovat na železnici a v železniční nostalgii. U nás prý je, cituji: „smysl a jasná vize, která má přítomnost i budoucnost“. To nás moc těší. Říkali nám to před rokem bývalí členové např. Jirka Mach či Jirka Novotný. Dále jsme se např. dozvěděli, že se někteří členové Klubu dráhařů udržovali při činnosti nadějí, že KŽC bude časem tam, kde se oni zakládali. Zdá se, že je to přesně naopak.

Foto: 17