Sklářská lokálka definitivně zahajuje provoz

30.6.2011 Kamenický Šenov

Vážení čtenáři. Po třech letech úsilovných příprav Vám můžeme přinést zprávu, že naše Kamenickošenovská lokálka se definitivně znovu probouzí k životu a vrací se na ní pravidelné jízdy historických vlaků. Ano, je to téměř přesně tři roky, kdy se společnost KŽC rozhodla tuto podudržovanou lokální dráhu s prakticky nulovou perspektivou převzít a zahájit kroky, které povedou k její záchraně. Nyní se to našemu týmu, podporovanému okolními městy spolu se všemi místními i přespolními nadšenci a brigádníky, konečně podařilo.

Podařilo se něco, co chvílemi vypadalo už jako marné. Sami jsme občas propadali beznaději, protože nových a nových překážek, které před nás byly neustále stavěny, bylo téměř nekonečné množství. Nakonec jsme ale vždy našli dostatek vnitřní síly se se všemi problémy vyrovnat. Již samotná změna majitele ze státní organizace Správa železniční dopravní cesty na soukromou společnost s ručením omezeným je precedens, který občas vyžadoval opravdu silné nervy.

V současné době platí daleko náročnější normy, zejména ve vazbě na EU, než tomu bylo ještě před několika málo lety a proto není tak jednoduché podstoupit to, co mohlo ještě nedávno projít poměrně jednoduše. Nakonec nejtěžší ze všeho bylo překonat právě úřední bariéry. Papírovou válku, která se kolem naší lokálky rozhořela, jsme vedli prakticky nepřetržitě po celou dobu předchozích třech let a právě ona byla tím, co bylo ze všeho nejvíc vysilující. Pro každou zúčastněnou stranu se jednalo téměř vždy o něco nového. O nutnost pohybovat se v neznámém terénu, po nevyšlapaných cestičkách převodu do soukromého vlastnictví a ještě k tomu pro muzejní provoz. Orgánů a institucí, jejichž povolení jsme pro náš úmysl museli získat, byla velice dlouhá řada.

Dráhu jsme na začátku převzali v provozu nezpůsobilém stavu. Proto nešlo jen o to, obnovit příslušná povolení, ale také splnit nové podmínky. Jejich náročnost v průběhu času ještě stoupala. Museli jsme na pětikilometrovém úseku dráhy vyměnit nejdříve stovky, později už tisíce pražců a tuny drobného kolejiva. Doplnit slehlé štěrkové lože, obnovit světelné přejezdové zabezpečovací zařízení na silnici I. třídy číslo I/13, opravit stav povrchu silničních přejezdů. Osadili jsme kolem trati mechanická vjezdová a odjezdová návěstidla včetně předvěsti, která jsme tím zachránili před sešrotováním. Systematicky jsme se věnovali údržbě trati. Hubili nežádoucí zeleň v koleji, udržovali předepsaný průjezdný profil pro drážní vozidla a třeba i vysbírávali kvanta odpadků, které na muzejní lokálku někdo jen tak lehkomyslně házel. Postarali jsme se o celkově útulný a čistý vzhled okolí nádraží v  Kamenickém Šenově i podél trati.

Vrásky na čele nám po celou dobu dělali zloději kovů, po kterých jsme rok co rok několikrát napravovali důsledky jejich prostopášnosti. Naposledy několik málo týdnů před zahájením provozu! Nešťastní jsme byli i z toho, že se nám nepodařilo přesvědčit majitele vlečky Lustry v Kamenickém Šenově, aby nelikvidoval svojí část kolejiště. Paralelně s bojem o dokončení provozuschopnosti dráhy jsme se téměř nepřetržitě zabývali také snahami o získání evropské podpory pro náročnou rekonstrukci původní výpravní budovy v Kamenickém Šenově.

Tuto sobotu 2. července v 10 hodin dopoledne se na nádraží v  Kamenickém Šenově odehraje slavnostní moment znovuzahájení provozu na Sklářské lokálce po několika letech odmlky. Na programu bude přivítání představitelů a občanů zúčastněných měst, majitele dráhy, KŽC, s.r.o., provozovatele dráhy a drážní dopravy, KŽC Doprava, s.r.o., Klubu železničních cestovatelů a dalších návštěvníků a milovníků železniční nostalgie ze širšího okolí. Na šenovské nádraží se přijdou podívat také školáci z místní ZŠ, kterým ještě nezaschl inkoust na jejich vysvědčeních, a na volném prostranství před nádražní budovou bude hrát živá hudba. Kdo se bude bát, aby během dne nevyhladověl nebo nevyžíznivěl, pro toho budou připraveny stánky s  občerstvením a s točeným pivem.

První jízda zvláštního historického vlaku bude začínat v Kamenickém Šenově v 10:28 a pětikilometrový úsek do České Kamenice urazí za 15 minut. Jízda bude pomalá, protože se rozhodně nejedná o žádný koridor. Na lokálce je vše muzejní a hlavním cílem je kochat se jízdou a výhledy do kraje. Jízdní řád pro dny 2. a 3. července vypadá následovně:

10:2812:2814:28
ČK10:4312:4314:43
ČK11:1613:1615:16
11:3113:3115:31
Jízdenky se budou prodávat výhradně ve vlaku. Přeprava jízdních kol bude jen ve velmi omezené míře do vyčerpání kapacity muzejního vozu. Ve vlaku bude k dispozici jednoduchý bufet se základním občerstvením a upomínkovými předměty.

Shodou okolností s počátkem druhého pololetí se obnovuje také veškerý provoz na úseku trati SŽDC číslo 081 z České Kamenice na Jedlovou, který byl jednorázově poškozen loňskými povodněmi. Oba dva nově obnovené, spolu sousedící úseky, budou absolvovány Bezdězským motoráčkem KŽC, který jede už zítra, 1. července 2011. Po celé prázdniny, již od tohoto úterý, začnou na naší muzejní lokálce jezdit pravidelné historické motorové vlaky s názvy Kamenický a Lužický motoráček.

Tarifní odbavení v sobotních a nedělních zvláštních vlacích bude následující:

Plné / zlevněné jízdné: jedním směrem 50,- Kč / 25,- Kč

Přepravné: za kolo a psa 25,- Kč jedním směrem

Zlevněné jízdné platí děti od 6 do 15 let, důchodce od 60 let, držitele průkazu ZTP. Bezplatně se přepravují děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P a držitelé platného průkazu KŽC. Jízdní doklady dopravce se prodávají ve vlaku u průvodčího bez přirážky. Ve vlaku platí tarif KŽC Doprava, s.r.o.

Foto: 157