Přípravy k zahájení provozu finišují

4.6.2011 Kamenický Šenov

V sobotu se výjimečně nekonala žádná neplánovaná jízda osobního vlaku, ani mimořádný výkon nákladní dopravy KŽC Doprava, a tak jsme se mohli nerušeně a v dostatečném počtu věnovat dokončovacím pracím před zahájením provozu na Sklářské lokálce. Naše aktivity se soustředily do několika směrů. Bylo třeba dokončit a vyzkoušet nově postavená, či rekonstruovaná zabezpečovací zařízení, rázně se rozloučit s nežádoucí zelení v kolejích i okolo nich aplikací herbicidního přípravku a posekat za měsíc bujně vyrostlou trávu okolo nádraží.

Zatím vše spěje k tomu, že letošní sobota, 2. července bude oním dnem, který bude spjat s definitivním znovuzahájením letního muzejního provozu na Kamenickošenovské lokálce. Veškeré kroky úředního charakteru jsme po nekonečných útrapách již dotáhli do zdárného konce a tak se nyní můžeme konečně věnovat pravidelné údržbě a závěrečným přípravám na jízdy vlaků. Předně jsme dokončili některé finální práce na zprovoznění přejezdového zabezpečovacího zařízení typu VUD, a provedli jsme jeho odzkoušení. Věnovali jsme se i dalším, nově zřizovaným objektům muzejního charakteru a jako obvykle, nevyhnuli jsme se ani pravidelným starostem s doplňováním čerstvě odcizeného kolejiva.

Důležitým úkolem, který před námi stojí v následujícím měsíci, je odstranění zeleně z kolejí. Loňská aplikace hubícího přípravku se ukazuje stále ještě částečně účinná, a tak jsme se pro začátek zaměřili na plochy a prostranství, na které se loni nedostalo. Především v prostorách nástupišť v Kamenickém Šenově. Použili jsme roztok neselektivního glyfosfátu, obchodně značeného jako Dominátor. Ten by si měl umět poradit s veškerými jednoletými i vytrvalými pleveli. Za účelem úspěšné aplikace jsme také pořídili nové ruční rozprašovací zařízení, skládající se z plastové nádoby s popruhy na záda a ruční pumpou, a z hadice s pistolí a tryskou. Kvůli ředění koncentrátu nám po období sucha dělal starosti nedostatek vody ve zdejší studánce. Současně s hubením zeleně v kolejišti jsme posekali trávu v ostatních prostorách širšího okolí výpravní budovy.

Foto: 148