Zpráva o opravách na Šenovské trati

5.3.2011 Kamenický Šenov

Na naší muzejní lokálce číslo 901, spojující městečka Kamenický Šenov a Českou Kamenici, nadále probíhají relativně hojné opravy, především na železničním svršku. V případě dřevěných pražců jsme už v letech 2008 a 2009 každý rok vyměnili po několika stovkách z těch, které se nacházely v nejhorším stavu. V loňském roce opravy pokračovaly a na podzim se na trati měnilo dalších cca 1300 kusů. Jejich celkový počet se tak zvýšil na 2000, tzn., že výměny se dočkal přibližně každý pátý.

Na naší muzejní lokálce číslo 901, spojující městečka Kamenický Šenov a Českou Kamenici, nadále probíhají relativně hojné opravy, především na železničním svršku. V případě dřevěných pražců jsme už v letech 2008 a 2009 každý rok vyměnili po několika stovkách z těch, které se nacházely v nejhorším stavu. V loňském roce opravy pokračovaly a na podzim se na trati měnilo dalších cca 1300 kusů. Jejich celkový počet se tak zvýšil na 2000, tzn., že výměny se dočkal přibližně každý pátý.

Trať je dosypána štěrkem z výzisku z bývalého kolejiště Lustrů a byly také provedeny četné opravy kolejnic, především jejich vzájemného uchycení ve spojích. Souběžně na dráze dochází k její pravidelné údržbě během brigád. Nyní je stav takový, že ty nejztrouchnivělejší a nejshnilejší pražce se nám již podařilo dostat z koleje pryč a jsou nahrazeny jinými, buď zánovními, nebo relativně slušně zachovalými, získanými většinou z modernizací hlavních tratí.

Šlo hlavně o to, dohnat nastalý deficit. Pražce tu po dlouhá léta vyhnívaly evidentně rychleji, než byly měněny. I v dalších letech budou výměny pokračovat, ale už doufáme, že ne v tak vysokém počtu. Nyní bude záležet, jak rychle budou odcházet jednotlivé další problematické exempláře. Podle toho se budou řešit. Rovněž spojky, matice, ale i další rozkradené drobné kolejivo v podobě podkladnic, vrtulí, atd. se doplnily v rámci velké podzimní opravy. Během následující údržby bude jejich stav soustavně kontrolován a doplňován podle momentálně nastalé potřeby.

Ve většině problematických míst kolejnicových spojů, ale i v dalších úsecích, kde například bylo lože již příliš slehlé, byla kolej vyrovnána a nově dosypána s použitím štěrku z bývalé vlečky Lustrů, vycházející z nádraží Kamenický Šenov. Kamenivo proto není bílé jako obvykle, ale špinavě zašlé, nicméně svojí funkci zde plní beze zbytku.

Rádi bychom znova připomněli, že zrušení dotyčné vlečky bylo uskutečněno na základě přání a rozhodnutí vlastníka, Presiosa, a.s. a to navzdory naší výslovné vůli vlečku nerušit. Učinili jsme řadu kroků v ústním a písemném jednání, aby se tak nestalo, přesto byl majitel pevně rozhodnut docílit svého. Vidina zpeněžení mnoha desítek tun oceli v době, kdy se firma asi nacházela v potížích, byla silnější, než my. Částka, kterou po KŽC požadovali za ponechání kolejí, byla nehorázná a úplně mimo realitu. Navíc nám na nádraží v Šenově tatrovkami rozjezdili přechody, poničili peróny a způsobili propady terénu okolo budovy.

Na nádraží v Kamenickém Šenově nás čekají ještě pravidelné výměny ukradených ocelových součástí výhybek. Tyto prvky máme již připravené, pro jistotu jsme se jimi již předzásobili. Uřezávat a zcizovat části svršku a snaha odnášet je do druhotných surovin je bohužel v tomto městě asi posedlostí některých jeho obyvatel. Už jsme se proto raději zařídili, nádraží máme sami pod kontrolou a tyto zlodějiny jsme schopni zadokumentovat. V poslední době byly dotyčné osoby předány Policii ČR a kolejivo vráceno svému majiteli. Bohužel zpravidla v natolik poničeném stavu, že se už nedá dál použít.

Stav povrchu přejezdů v Kamenickém Šenově i v České Kamenici průběžně monitorujeme a v případě větších problémů jsme připraveni k opravám. V České Kamenici byl přejezd na silnici II. třídy opraven již na jaře 2009 a nyní se chystáme na jeho další menší opravu, protože bude potřeba doplnit mezery a díry v jeho povrchu asfaltem. Pražce podél kolejnic jsou zatím celkem v pořádku.

Přejezd v Kamenickém Šenově prošel už dvěma opravami. Ta první, kterou pro nás v roce 2008 provedla specializovaná externí firma, se moc nepovedla a tak jsme se do toho rok na to pustili brigádnicky sami. Od té doby přejezd drží. Jen doufáme, že nepřijde velká průtrž mračen, která by jej mohla nejvíc ohrozit. Nejtěžší bylo ručně rozebrat a vytáhnout velké, třísetkilové gumové prefabrikáty z koleje, vyčistit jí od zbytků písku, odvodnit a nanosit (opět výhradně ručně) několik set kilogramů podsypu optimální frakce na své místo. Prefabrikáty byly nově přeskupeny podle jejich konkrétního stavu opotřebení a položeny tak, aby vytvořily rovinu ve správné niveletě a aby jejich zámky do sebe pořádně zapadly. To vše jen za pomocí ručního nářadí, páčidel a palic. Nebyla to lehká práce. Mezi prefabrikáty a lože byl navíc položen kabel pro přejezdové zabezpečovací zařízení. Jízda autem přes tento přejezd na silnici I. třídy je od té doby dá se říci bezproblémová.

Na tomto přejezdu se nám nyní také podařilo po dlouhých letech zprovoznit dnes už téměř muzejní přejezdové zabezpečovací zařízení typu VÚD, které jsme sami zkompletovali z dílů, zajištěných téměř po celé republice. V současné době je toto zařízení již funkční a jen čeká na své uplatnění během pravidelných jízd vlaků. Byly zde položeny desítky metrů kabelu a zprovozněna nová skříň s relé a napájením.

Stejně jako v průběhu loňského roku bude i letos opakovaně postaráno o likvidaci nežádoucí zeleně na celé trati i ve staničním kolejišti aplikací herbicidu tak, aby trať nestrádala a provoz byl bezpečný. Na provádění této činnosti jsme si vyvinuli vlastní, unikátní technologii, kterou lze instalovat na zdejší hnací vozidlo T 211.0533.

K dnešnímu dni byly na lokálce provedeny opravy a rekonstrukce v hodnotě několika miliónů korun. Ty bychom od předchozího majitele SŽDC asi jen těžko mohli očekávat, stejně tak jako od předchozího provozovatele. Trať je teď dá se říct v pořádku. Ale i tak se letos budou konat další četné brigády. Pořád dál bude co napravovat a zlepšovat, je třeba se starat především o pravidelnou údržbu trati, její kontrolu a zabezpečení předepsaného průjezdného profilu. Současně je nutné pokračovat ve zvelebování prostředí okolo nádražní budovy i okolí samotné trati tak, aby byly nezarostlé, vlídné a čisté. Proto kdo z opravdových železničních nadšenců má zájem přidat ruku k dílu, bude na legendární Kamenickošenovské lokálce vždy vřele přivítán. Lokálka neskomírá, žije a bude žít dál!

Letos již pevně doufáme, že naše snahy budou korunovány i zahájením vlastního pravidelného muzejního provozu. Ten byl zatím po dva roky znemožněn právě díky letitým nedostatkům, které jsou nyní fyzicky odstraněny. Ještě nám zbývá odstranit bariéry administrativní. Náprava nedobrého stavu trati nám vzala tři roky… Domníváme se, že jsme za tuto dobu pro spuštění provozu udělali vše podstatné, co bylo potřeba, a proto se letos na Sklářské lokálce konečně můžeme těšit na vytoužené historické motoráčky. Přejeme si, aby od letoška jezdily na naší Šenovce už natrvalo.