Lokomotivy KŽC pomáhaly po povodních

27.10.2010 Liberec

Po prázdninové odmlce zasáhl kocour 740.692-9 také do likvidace škod po srpnových povodních na Liberecku a Českolipsku. Nejprve 6. - 7. září pomohl dopravit 1088 tun těžký vlak štěrku na opravy trati 089 Liberec - Hrádek nad Nisou, kde zejména jízda sklonově náročným úsekem Turnov - Liberec prověřila beze zbytku jeho kondici. Na trati 030 mezi Turnovem a Jeřmanicemi musel v mnohočetných obloucích s nemalou zátěží vystoupat celých 235 výškových metrů.

Posléze 9. a 10. září a poté znovu 30. září 2010 vypomáhal s doštěrkováním poničené trati 087 Lovosice - Česká Lípa. Tato lokálka uprostřed Českého středohoří je známá svojí velkou romantičností a údržba jí velmi prospěla.

Foto: 105