Kontakty skupiny KŽC

KŽC Doprava, s.r.o.

KŽC Doprava, s.r.o. je ryze česká železniční dopravní společnost střední velikosti, která působí na trhu od roku 2006 a která vznikla z nadšení a know-how jejich vlastníků. KŽC Doprava je provozovatelem veřejné a neveřejné osobní a nákladní železniční dopravy, vlastníkem licencí k provozování drážní dopravy v ČR i v zahraničí a také provozovatelem dráhy a je držitelem úředních povolení k provozování regionální dráhy a k provozování vleček v ČR. Zaměstnává 66 zaměstnanců, vlastní 36 železničních vozidel (lokomotiv a vozů), jezdí pravidelnou osobní dopravu na 11 tratích v ČR a působí v 5 krajích, zejména v Čechách. KŽC Doprava zachránil v letech 2010 - 2012 celkem 23 regionálních tratí před zánikem a je lídrem v segmentu železniční nostalgie a muzejnictví, kde udává směr a vývoj v oboru a příkladným způsobem zachraňuje železniční vozidla mizející z našich kolejí a díky společenské odpovědnosti uchovává sbírkotvorný fond železničních kolejových vozidel motorové trakce.

Název společnosti: KŽC Doprava, s.r.o.

Korespondenční adresa a sídlo společnosti: Meinlinova 336/1, 190 16 Praha 9 - Koloděje

Administrativní sídlo a centrála: Na Spáleništi 507, 190 11 Praha 9 - Běchovice

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 112125

IČ: 27423069, DIČ: CZ 27423069

Číslo účtu: 500039112 / 0800

ID datové schránky: iv6he4q

E-mail: doprava@kzc.cz

Web: www.kzc.cz

 

KŽC, s.r.o.

KŽC, s.r.o. je vlastníkem regionální dráhy Česká Kamenice - Kamenický Šenov.

Název společnosti: KŽC, s.r.o.

Korespondenční adresa a sídlo společnosti: Meinlinova 336/1, 190 16 Praha 9 - Koloděje

Administrativní sídlo a centrála: Na Spáleništi 507, 190 11 Praha 9 - Běchovice

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 104704

IČ: 27210481, DIČ: CZ 27210481

Číslo účtu: 43 - 986 329 0227 / 0100

ID datové schránky: tpfhe4j

E-mail: vlaky@kzc.cz

Web: www.kzc.cz

 

Klub železničních cestovatelů, spolek

Klub železničních cestovatelů, spolek, založený 8.6. 1985, současně také odbor Klubu českých turistů č. 101048, oblasti KČT Praha, je celorepublikovým sdružením osob se zájmem o železnici, cestování, turistiku a poznávání technických, kulturních, historických a geografických zajímavostí České republiky a jejího blízkého i vzdáleného okolí.  Spolek pořádá mnoho zajímavých železničních akcí, pořádá seriály akcí zaměřených na různé tématické okruhy zájmu o železnici, t.č. sdružuje cca 150 členů z ČR i ze zahraničí. Mezi nejzajímavější akce patří Dovolené a Víkendy s motoráčkem, různá tématická setkání členů spolku navzájem. Organizovanost v oboru přispívá každému z členů k možnosti seznámit se s neveřejnou částí železnice jako celku, neboť pořádané exkurse do zajímavých provozů patří k trvale vyhledávaným aktivitám všech. Chcete se stát naším členem?

Název spolku: Klub železničních cestovatelů, spolek

Sídlo: Meinlinova 336/1, 190 16 Praha 9

Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle L, vložce č. 13713

IČ: 26630281

Číslo účtu: 43 - 944 610 0277 / 0100

E-mail: klub@kzc.cz

Web: www.kzc.cz

 

Aktuality

Nejmodernější motoráky v ČR brázdí Prahu přesně 1 rok

Rádia GSM-R do vozidel KŽC

Šenovka: obnova dráhy pokračuje

Vozidla KŽC na Bechyňce

Praha hl. n. jako za stara

Kamenický motoráček 2019

810 KŽC na „žatecké“

Pražák rozvážel betlémské světlo

PF 2020

Čertovské nádraží Kamenický Šenov

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009