Soutěž Železniční cestovatel

Soutěž Železniční cestovatel pořádá Klub železničních cestovatelů již od svého vzniku, od roku 1985. Členové KŽC soutěží o titul Železniční cestovatel II. stupně (pouze v České republice a Slovenské republice), Železniční cestovatel I. stupně a o nejvyšší titul - Mistr železnic. Soutěž je rozdělena podle jednotlivých zemí. Pro stanovení titulů jsou vypracovány Přehledy tratí (dostupné členům po přihlášení). Tyto přehledy slouží k propočtu procestovaných kilometrů a jako podklad pro udělování jednotlivých stupňů titulů pro jednotlivé země. Tratě v části I Přehledu tratí je nutno projet vlakem, v části II je pak možno projet vlakem nebo projít pěšky.

Všeobecná pravidla

Vždy je nutné projet hlavním městem příslušného státu. Náhradní autobusová doprava se v žádném případě nezapočítává! Za pěší projití tratě nebo traťové či staniční spojky se považuje absolvování celé tratě nebo spojky po drážním tělese nebo v jeho bezprostřední blízkosti (souběžná komunikace, polní nebo lesní cesta) odkud je možno trať sledovat.

Procestované tratě a absolvované kilometry si každý sám eviduje individuálně do Přehledu tratí. Je ctí každého železničního cestovatele, aby projeté tratě zaznamenával do přehledu poctivě a tratě, které neprojel za denního světla a bdělého stavu opětovně projel. V případě procestování jen části některé tratě se k určení absolvovaných kilometrů použije jízdní řád.

Tituly jsou udělovány pouze na výroční členské schůzi. Člen KŽC, který žádá o přidělení tohoto titulu, musí předat/zaslat kontaktním osobám (viz kontakty níže) Přehled tratí s vyplněnými kilometry a to nejpozději 1 měsíc před konáním výroční členské schůze. Při nárokování jednotlivých cestovatelských titulů není nutné absolvované tratě prokazovat. Postačí předložit osobní záznamy o procestovaných tratích (vyplněný přehled, zakreslení v mapě, itinerář projetých železničních tratí, vyznačení v jízdních řádech, razítka železničních stanic, pohlednice, fotografie nebo podat krátkou písemnou či ústní zprávu z cest po železnicích). K udělenému titulu Mistr železnic, Železniční cestovatel I. a II. stupně je předáván čestný diplom.

Titul Mistr železnic je jeho držitel povinen obhajovat následovně:
1. při zavedení osobní dopravy na nové trati nebo přeložce do jednoho roku od zahájení provozu tuto trať projet,
2. tyto úseky mohou být prominuty pro objektivní překážky vzniklé při nemožnosti projetí příhraničních úseků k hranicím některých států z důvodů politických či administrativních; při dodatečném zastavení železničního provozu, resp. nahrazení vlaků autobusy, ke kterému došlo po zveřejnění v jízdním řádu; po ukončení výjimky je povinen do jednoho roku tyto úseky projet, pokud je neprojel již dříve.
Při nesplnění povinností vyplývajících z bodů 1 a 2, ztrácí držitel nárok na titul Mistr železnic a stává se Železničním cestovatelem I. stupně.

Pravidla pro udělení jednotlivých titulů v České republice a ve Slovenské republice

Podmínky pro stanovení jednotlivých titulů následující:

Železniční cestovatel II. stupně České republiky / Slovenské republiky
- procestování min. 5 000 km tratí v České republice resp. min. 1 600 km tratí ve Slovenské republice dle přehledu tratí části I

Železniční cestovatel I. stupně České republiky  / Slovenské republiky
- procestování min. 7 500 km tratí v České republice resp. min. 2 500 km tratí ve Slovenské republice dle přehledu tratí části I

Mistr železnic České republiky  / Slovenské republiky
- projetí všech tratí uvedených v části I přehledu tratí (tj. 100 % železniční sítě)
- procestování minimálně 9 100 km tratí v České republice resp. minimálně 3 050 km tratí ve Slovenské republice dle přehledu tratí

Pravidla pro udělení titulů v jednotlivých státech Evropy

V této části jsou uvedeny pouze odchylky od všeobecných pravidel v předchozí části a je zde stanoven potřebný počet kilometrů na jednotlivé tituly.

Započítává se celkem 40 zemí Evropy (včetně jejich částí u Velké Británie). Čtyři státy jsou pouze bonusové (nepovinné): Bělorusko, Kosovo, Moldavsko a Rusko. Do tzv. bonusových kilometrů se započítávají kilometry tratí t.č. bez osobní dopravy, dále muzejní tratě, privátní tratě, turistické tratě (vyjma Švýcarska a Rakouska), tratě s nákladní dopravou, nevýznamné lokální tratě s jedním či dvěma spoji denně a zároveň i tratě pojížděné pouze v noci (např. Rumunsko). Taktéž i úzkorozchodné tratě v Polsku, Maďarsku, Španělsku apod.

Železniční cestovatel, Železniční cestovatel Evropské unie, Železniční cestovatel Evropy
Pro získání těchto titulů je nutné získat jednotně min. 40 % započítaných kilometrů v jednotlivých zemích, resp. EU či Evropy. Pro Železničního cestovatele Evropské unie po splnění titulů min. ve 12 státech EU, u Železničního cestovatele Evropy v min. 16 státech Evropy.

Mistr železnic, Mistr železnic Evropské unie a Mistr železnic Evropy
Pro získání těchto titulů je nutné získat jednotně min. 80 % započítaných kilometrů v jednotlivých zemích, resp. EU či Evropy. Pro Mistra železnic Evropské unie tzn. splnění titulů min. ve 24 státech EU a u Mistra železnic Evropy v min. 32 státech Evropy (lze započítat i splnění v „bonusových zemích“).

Mistr železnic Ukrajiny
Pro získání tohoto titulu je nutné povinné projetí alespoň 80 % tratí v tehdejší Podkarpatské Rusi, která byla v letech 1919 - 1939 součástí ČSR. Dnes se jedná o Zakarpatskou Ukrajinu.

Pro získání titulů Železniční cestovatel EU, Železniční cestovatel Evropy či Mistr železnic EU a Mistr železnic Evropy je nutnou podmínkou získání titulů Mistr železnic ČR a Mistr železnic Slovenska.

Poměr Železniční cestovatel Evropy / Mistr železnic Evropy, resp. Železniční cestovatel EU / Mistr železnic EU není přesně 1:2, neboť se do všech těchto titulů započítává vždy 100 % kilometráže povinných států ČR a Slovenska (Železniční cestovatel Evropy, Železniční cestovatel EU > 0,5 Mistr železnic Evropy, Mistr železnic EU).

Cestovatelská síň slávy - udělené cestovatelské tituly v České a Slovenské republice po roce 2000

Železniční cestovatel České republiky II. stupně:
Mgr. Jan Holinka, Tomáš Martínek, Ing. Josef Čermák, Mgr. Pavel Knížák, Mgr. Václav Zdráhal, Matěj Stach, Petr Gwoźdź, Václav Dabrowski

Železniční cestovatel České republiky I. stupně:
Prof. Jan Rychlík, Jan Zvánovec, JUDr. Jaroslav Holý, Petr Korbel, Roman Provazník, Věra Holá, Ing. Zdeněk Michl, Pavel Kuzebauch, Jakub Janšta, Mgr. Pavel Knížák, Zdeněk Loder, Luboš Vaculín, Ing. Martin Zahrádka, Petr Mejzr, Václav Dabrowski

Mistr železnic České republiky:
Richard Vyhlídka, Ing. Vojtěch Dabrowski, Mgr. Bohumil Augusta, David Lipovčan, Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Věra Holá, JUDr. Jaroslav Holý, Jiří Novotný, Jozef Karovič, MUDr. Lubomír Minařík, Miroslav Zikmund, Karel Lexa, RNDr. Miroslav Prokeš, Roman Provazník, Mgr. Pavel Knížák, prof. PhDr. Jan Rychlík, Zdeněk Loder, Ing. Lukáš Verner, Ing. Jan Šurovský, Václav Dabrowski (2022)

Železniční cestovatel Slovenské republiky II. stupně:
Jan Zvánovec, Petr Korbel, Roman Provazník, Mgr. Pavel Knížák, Ing. Martin Zahrádka

Železniční cestovatel Slovenské republiky I. stupně:
JUDr. Jaroslav Holý, Věra Holá, Prof. Jan Rychlík, Ing. Zdeněk Michl, Roman Provazník, Ing. Lukáš Verner, Mgr. Pavel Knížák, Ing. Jan Šurovský

Mistr železnic Slovenské republiky:
Mgr. Bohumil Augusta, David Lipovčan, Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Jiří Novotný, Jozef Karovič, MUDr. Lubomír Minařík, Miroslav Zikmund, Ing. Vojtěch Dabrowski, Karel Lexa, RNDr. Miroslav Prokeš, prof. PhDr. Jan Rychlík, Zdeněk Loder, Mgr. Pavel Knížák

Cestovatelská síň slávy - udělené cestovatelské tituly v Evropě po roce 2000

Železniční cestovatel Albánie: Ing. Vojtěch Dabrowski, Václav Dabrowski

Železniční cestovatel Anglie: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák

Železniční cestovatel Belgie: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Jozef Karovič, Mgr. Bohumil Augusta, RNDr. Miroslav Prokeš, Ing. Vojtěch Dabrowski, Miroslav Zikmund

Železniční cestovatel Běloruska: Ing. Jiří Breník

Železniční cestovatel Bosny a Hercegoviny: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Jozef Karovič, Mgr. Bohumil Augusta, David Lipovčan, Ing. Vojtěch Dabrowski, Ing. Petr Novotný, Jiří Škoda

Železniční cestovatel Bulharska: MUDr. Lubomír Minařík, Ing. Libor Dvořák, Ing. Jiří Breník, Jozef Karovič, Miroslav Zikmund

Železniční cestovatel Černé Hory: Ing. Vojtěch Dabrowski, Ing. Petr Novotný, Jiří Škoda, Miroslav Zikmund

Železniční cestovatel Dánska: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Jozef Karovič

Železniční cestovatel Estonska: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák

Železniční cestovatel Finska: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák

Železniční cestovatel Francie: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Miroslav Zikmund

Železniční cestovatel Chorvatska: Ing. Jiří Breník, Mgr. Bohumil Augusta, David Lipovčan, Ing. Vojtěch Dabrowski, Miroslav Zikmund, Ing. et Mgr. Pavel Knížák (2022), MUDr. Lubomír Minařík (2022)

Železniční cestovatel Itálie: Ing. Jiří Breník, Jozef Karovič, Ing. Libor Dvořák, Miroslav Zikmund

Železniční cestovatel Irska: Miroslav Zikmund

Železniční cestovatel Kosova: Ing. Jiří Breník

Železniční cestovatel Litvy: Vladimír Stach, Ing. Vojtěch Dabrowski, Ing. Petr Novotný, Igor Luhan, Jitka Chaloupecká, Jiří Škoda, Petr Purkrábek, Ing. Jan Pešula, Alexandr Stamenov, Květa Stamenová, Jaroslav Šátral, Martin Hutař, Ing. Pavel Prchal, Bohumil Pavlíček

Železniční cestovatel Lotyšska: Vladimír Stach

Železniční cestovatel Lucemburska: Mgr. Bohumil Augusta, Jozef Karovič, Roman Provazník, Jitka Chaloupecká (2022), Igor Luhan (2022), Alexander Stamenov (2022), Květa Stamenová (2022)

Železniční cestovatel Maďarska: Ing. Jiří Breník, Jozef Karovič, Ing. Libor Dvořák, MUDr. Lubomír Minařík, Miroslav Zikmund

Železniční cestovatel Makedonie: Jozef Karovič, RNDr. Miroslav Prokeš

Železniční cestovatel Moldavska: Ing. Jiří Breník, Mgr. Bohumil Augusta, Ing. Libor Dvořák, Ing. Vojtěch Dabrowski, Martin Hutař, Jitka Chaloupecká, Marián Klásek, Mgr. Pavel Knížák, Igor Luhan, MUDr. Lubomír Minařík, Ing. Petr Novotný, Jürgen Pansin, Bohumil Pavlíček, prof. PhDr. Jan Rychlík, Alexandr Stamenov, Jiří Škoda, Jakub Šurovský,  Ing. Jan Šurovský,  Martin Šurovský

Železniční cestovatel Německa: Ing. Libor Dvořák, Jozef Karovič, Mgr. Bohumil Augusta, RNDr. Miroslav Prokeš, MUDr. Lubomír Minařík, Miroslav Zikmund

Železniční cestovatel Nizozemska: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Jozef Karovič, RNDr. Miroslav Prokeš, Miroslav Zikmund

Železniční cestovatel Norska: Ing. Jiří Breník, Miroslav Zikmund, Ing. Vojtěch Dabrowski, Václav Dabrowski, Martin Hutař, Jitka Chaloupecká, Igor Luhan, MUDr. Lubomír Minařík, Ing. Petr Novotný

Železniční cestovatel Polska: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Jozef Karovič, MUDr. Lubomír Minařík

Železniční cestovatel Portugalska: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Mgr. Bohumil Augusta, Věra Holá, JUDr. Jaroslav Holý, Vladimír Stach

Železniční cestovatel Rakouska: Ing. Libor Dvořák, MUDr. Lubomír Minařík, RNDr. Miroslav Prokeš, Vladimír Stach, Roman Provazník, Věra Holá, JUDr. Jaroslav Holý, Ing. Vojtěch Dabrowski

Železniční cestovatel Rumunska: Ing. Jiří Breník, Jozef Karovič, Ing. Libor Dvořák

Železniční cestovatel Řecka: Ing. Jiří Breník

Železniční cestovatel Severního Irska: Miroslav Zikmund

Železniční cestovatel Skotska: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Miroslav Zikmund, Ing. Vojtěch Dabrowski, Václava Dabrowská, Václav Dabrowski, Martin Hutař, Jitka Chaloupecká, Igor Luhan, MUDr. Lubomír Minařík, Ing. Petr Novotný, Bohumil Pavlíček, Alexandr Stamenov, Jiří Škoda

Železniční cestovatel Slovinska: Ing. Jiří Breník, Mgr. Bohumil Augusta, RNDr. Miroslav Prokeš, Vladimír Stach, Ing. Vojtěch Dabrowski

Železniční cestovatel Srbska a Černé Hory: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Jozef Karovič, MUDr. Lubomír Minařík

Železniční cestovatel Španělska: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák

Železniční cestovatel Švédska: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, RNDr. Miroslav Prokeš, Jozef Karovič, Ing. Vojtěch Dabrowski, Miroslav Zikmund

Železniční cestovatel Švýcarska: Ing. Libor Dvořák, Jozef Karovič, MUDr. Lubomír Minařík, Mgr. Bohumil Augusta, Pavel Kuzebauch, Roman Hrůza, Roman Provazník, RNDr. Miroslav Prokeš, Ing. Vojtěch Dabrowski

Železniční cestovatel Turecka (evropská část): Miroslav Zikmund

Železniční cestovatel Ukrajiny: Ing. Jiří Breník

Železniční cestovatel Walesu: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Mgr. Bohumil Augusta

Železniční cestovatel Evropské unie: Ing. Libor Dvořák, Jozef Karovič, Mgr. Bohumil Augusta, Miroslav Zikmund

Železniční cestovatel Evropy: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Jozef Karovič, Miroslav Zikmund

Mistr železnic Albánie: Ing. Jiří Breník, Mgr. Bohumil Augusta

Mistr železnic Anglie: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák

Mistr železnic Belgie: Ing. Libor Dvořák, Ing. Jiří Breník, Jozef Karovič, MUDr. Lubomír Minařík, Miroslav Zikmund

Mistr železnic Bosny a Hercegoviny: Ing. Jiří Breník, Mgr. Bohumil Augusta, Jozef Karovič, Miroslav Zikmund, Ing. Libor Dvořák

Mistr železnic Bulharska: Ing. Jiří Breník, Jozef Karovič, Ing. Libor Dvořák, Miroslav Zikmund

Mistr železnic Černé Hory: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Jozef Karovič, Mgr. Bohumil Augusta, Ing. Vojtěch Dabrowski

Mistr železnic Dánska: Ing. Jiří Breník, Jozef Karovič, Miroslav Zikmund, Ing. Libor Dvořák

Mistr železnic Estonska: Ing. Jiří Breník

Mistr železnic Finska: Ing. Jiří Breník, Miroslav Zikmund, Ing. Libor Dvořák

Mistr železnic Francie: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Miroslav Zikmund

Mistr železnic Chorvatska: Ing. Libor Dvořák, Ing. Jiří Breník, Mgr. Bohumil Augusta, Jozef Karovič

Mistr železnic Irska: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, RNDr. Miroslav Prokeš

Mistr železnic Itálie: Ing. Jiří Breník, Jozef Karovič, Miroslav Zikmund, Ing. Libor Dvořák

Mistr železnic Kosova: Ing. Jiří Breník, Mgr. Bohumil Augusta

Mistr železnic Lichtenštejnska: Ing. Jiří Breník, Vladimír Stach, MUDr. Lubomír Minařík, Ing. Libor Dvořák, Jozef Karovič, Mgr. Bohumil Augusta, Miroslav Zikmund, Roman Provazník, RNDr. Miroslav Prokeš, David Lipovčan, Ing. Vojtěch Dabrowski, Ing. Petr Novotný, Jiří Škoda, Jitka Chaloupecká, Igor Luhan, Jaroslav Zajíc, Renata Zajícová, Mgr. Jan Holinka, Ing. Vladimír Kupka, David Novotný, Petr Purkrábek, Alexandr Stamenov, Květa Stamenová, Zdeněk Vlk, Martin Hutař, Mgr. Pavel Knížák, Ladislav Zelenka, Václav Dabrowski (2022)

Mistr železnic Litvy: Ing. Jiří Breník

Mistr železnic Lotyšska: Ing. Jiří Breník

Mistr železnic Lucemburska: Ing. Jiří Breník, Vladimír Stach, RNDr. Miroslav Prokeš, Ing. Libor Dvořák, Jozef Karovič, MUDr. Lubomír Minařík, Miroslav Zikmund, Ing. Vojtěch Dabrowski, Václav Dabrowski (2022), Ing. et Mgr. Pavel Knížák (2022), Jürgen Pansin (2022), Jan Šurovský (2022), Martin Šurovský (2022), Ladislav Zelenka (2022)

Mistr železnic Maďarska: Ing. Jiří Breník, Jozef Karovič, Mgr. Bohumil Augusta, MUDr. Lubomír Minařík, Miroslav Zikmund, Ing. Libor Dvořák

Mistr železnic Makedonie: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Jozef Karovič, Miroslav Zikmund

Mistr železnic Moldavska: Ing. Jan Pešula, Ing. Jiří Breník

Mistr železnic Monaka: Ing. Jiří Breník, Vladimír Stach, Ing. Libor Dvořák, Mgr. Bohumil Augusta, Jozef Karovič, Věra Holá, JUDr. Jaroslav Holý, RNDr. Miroslav Prokeš, Miroslav Zikmund, Ing. Vojtěch Dabrowski, Ing. Petr Novotný, Jiří Škoda, Jitka Chaloupecká, Igor Luhan, Jaroslav Zajíc, Renata Zajícová, Bohumil Pavlíček, Ing. Pavel Prchal, MUDr. Lubomír Minařík

Mistr železnic Německa: Ing. Jiří Breník, Jozef Karovič, MUDr. Lubomír Minařík, Ing. Libor Dvořák, Miroslav Zikmund

Mistr železnic Nizozemska: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Jozef Karovič, Miroslav Zikmund

Mistr železnic Norska: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Jozef Karovič

Mistr železnic Polska: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Jozef Karovič, Mgr. Bohumil Augusta, MUDr. Lubomír Minařík

Mistr železnic Portugalska: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák

Mistr železnic Rakouska: Ing. Jiří Breník, Jozef Karovič, MUDr. Lubomír Minařík, Ing. Libor Dvořák, Mgr. Bohumil Augusta, Miroslav Zikmund, David Lipovčan, RNDr. Miroslav Prokeš

Mistr železnic Rumunska: Ing. Jiří Breník, Jozef Karovič, Ing. Libor Dvořák

Mistr železnic Řecka: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Vladimír Stach

Mistr železnic Severního Irska: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák

Mistr železnic Skotska: Ing. Libor Dvořák, Ing. Jiří Breník

Mistr železnic Slovinska: Jozef Karovič, Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, MUDr. Lubomír Minařík, Mgr. Bohumil Augusta, David Lipovčan, Miroslav Zikmund

Mistr železnic Srbska: Ing. Jiří Breník, Jozef Karovič, Ing. Libor Dvořák, Miroslav Zikmund

Mistr železnic Španělska: Ing. Jiří Breník

Mistr železnic Švédska: Ing. Jiří Breník

Mistr železnic Švýcarska: Ing. Jiří Breník, Miroslav Zikmund, MUDr. Lubomír Minařík, Jozef Karovič, Ing. Libor Dvořák

Mistr železnic Turecka (evropská část): Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, RNDr. Miroslav Prokeš, Vladimír Stach

Mistr železnic Ukrajiny: Ing. Jiří Breník

Mistr železnic Vatikánu: Ing. Libor Dvořák, Ing. Vojtěch Dabrowski, Martin Hutař, Jitka Chaloupecká, Mgr. Pavel Knížák, Igor Luhan, MUDr. Lubomír Minařík, Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Ing. Jan Šurovský, Ph.D., Martin Šurovský, Ladislav Zelenka

Mistr železnic Walesu: Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák

Mistr železnic Evropské unie: Ing. Jiří Breník

Mistr železnic Evropy: Ing. Jiří Breník

Železniční cestovatel První československé republiky: Mgr. Pavel Knížák, MUDr. Lubomír Minařík

Železniční cestovatel příhraničí České republiky: Mgr. Pavel Knížák

Železniční cestovatel Rakouska-Uherska: MUDr. Lubomír Minařík (2022)

Mistr železnic První československé republiky: Mgr. Bohumil Augusta, MBA, Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, Mgr. Pavel Knížák, Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (2022)

Mistr železnic příhraničí České republiky: MUDr. Lubomír Minařík, Mgr. Bohumil Augusta, MBA, Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák

Mistr železnic Rakouska-Uherska: Mgr. Bohumil Augusta, MBA, Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák

Mistr železnic Visegrádské čtyřky: Mgr. Bohumil Augusta, MBA, Ing. Jiří Breník, Ing. Libor Dvořák, MUDr. Lubomír Minařík

Kontakty

Pro přihlášení se o titul pro Českou a Slovenskou republiku:

Ing. Lukáš Verner
tel.: 606 366 199
e-mail: lukas.verner@kzc.cz

Pro přihlášení se o titul pro jednotlivé státy Evropy:

Ing. Jiří Breník
tel.: 721 464 152, 373 540 511
e-mail: jiri.brenik@karneval.cz