Zemí rozhleden XCIX: Orlík; Po stopách slavných: Humpolec

Sraz: v sobotu 24. 9. 2022 v žst. Humpolec po příjezdu Os 15954 v 8:46 hodin

Program: návštěva Hliníkária, vyhlídek v Humpolci a okolí, pěší přesun do Železničního muzea v Kamenici u Humpolce

Ukončení akce: na zast. Kamenice u Humpolce u odjezdu Os 15961 v 15:25 hod., nebo Os 15963 v 17:25 hod.

Kilometráž: cca 15 km

Stravování: z vlastních, příp. místních zdrojů

Účastnické poplatky: nevybírají se

Přihlášky: kontaktujte organizátora do stanoveného termínu

Uzávěrka přihlášek: ve čtvrtek 22. 9. 2022

Poznámky: na akci bude k dispozici razítko seriálu Zemí rozhleden a Po stopách slavných

Organizátor: Mgr. Iva Musilová, mu361@seznam.cz, 723375040

Zápis z akce

Naše výlučně dámská skupinka se zformovala v Havlíčkově Brodě. Po příjezdu do Humpolce jsme vyrazily do městského infocentra pro propagační materiály, nakoupily vizitky, pohledy a magnetky. V budově kina, kde sídlí infocentrum je umístěno i Hliníkárium, náš první cíl. Po důkladném prohlédnutí všech vystavených materiálů jsme se posunuly k rozhledně pivovaru Bernard. Po delším studování návodu na koupi vstupenky jsme úspěšně zdolaly 189 schodů a kochaly se výhledem na město a odhadovaly, kudy povedou naše kroky na další výhledy na město. Za chvíli už jsme stoupaly po hodně příkrých schodech do věže kostela sv. Mikuláše.

Třetí vyhlídka nás čekala na nedalekém vrchu- po modré turistické značce jsme došly k hradu Orlík, kde měli místní registrovaní turisté možnost spořádat buřta v rámci akce Za opečeným špekáčkem.

Vystoupaly jsme na rozhlednu a za hudebního doprovodu kapely jsme si prošly rozsáhlejší areál hradu.

Naše kroky směřovaly až do těsné blízkosti dálnice, kolem právě zoraného pole jsme došly do Kamenice u Humpolce. Malé muzeum železnice jsme si prohlédly jen zvenku a pokračovaly na zastávku, kde byla akce ukončena.

Zapsal: Mgr. Iva Musilová