Stopou zrušené tratě Hevlín – Laa a.d. Thaya – Novosedly

Sraz: v pátek 16. 9. 2022 v 18:22 v žst. Znojmo po příjezdu Os 24823 z Okříšek (z Prahy hl.n. v 13:59 R 983 Vysočina) resp. v sobotu 17. 9. 2022 v 7:50 na autobusové zastávce Hevlín, škola

Program:
Pátek 16. 9.: Po srazu přesun na ubytování, večeře a degustace místního piva příp. vína.
Sobota 17. 9.: Ráno odjezd autobusem v 7:00 ze Znojma do Hevlína (příj. v 7:50). Odtud přesun k nádraží a pěší pochod po stopách zrušené tratě z Hevlína do Laa an de Thaya. Dále vlakem v 10:09 do Wien Handelskai. Následuje projetí městské linky S Bahn Wien do Wien Hütteldorf a následně linkou metra U4 vedenou ve stopě bývalé železnice Císaře Pána vedle koryta řeky Wien do Schönbrunnu. Zde prohlídka zámeckých zahrad. Následně pokračování linkou U4 do stanice Karlsplatz, přesun na zastávku Badenské dráhy (příměstská dráha napojená na vídeňskou síť tramvají) a projetí této linky až do její koncové stanice v Baden Josephsplatz. Pěší přesun na nádraží a jízda vlakem do žst. Wien Mitte, v jejíž blízkosti navštívíme minipivovar. Následně návrat do Znojma (příj. ve 20:36).
Neděle 18. 9.: Ráno odjezd vlakem Os 4511 ze Znojma v 8:56 do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova (příj. v 9:22). Zde přestup na autobus linky 104 v 9:34 a jízda do zastávky Laa an der Thaya, Bahnhof (příj. v 10:00). Odtud pěší pochod po stopách zrušené tratě z Laa an de Thaya do Novosedel.

Ukončení akce: v neděli 18. 9. 2022 v 16:36 v žst. Novosedly u odjezdu vlaku Os 4523 do Břeclavi (Praha hl.n. příj. v 21:41)

Kilometráž: v sobotu 17. 9. cca 6 km po kolejích a místních komunikacích, v neděli 18. 9. cca 18 km po tělese zrušené trati, místních komunikacích a terénem

Doporučené mapy: Atlas drah, Mapy.cz v mobilu

Ubytování: v případě požadavku bude zajištěno pro přihlášené účastníky

Stravování: z vlastních zdrojů

Účastnické poplatky: nevybírají se předem, cena za jízdné v sobotu 17. 9., které bude placeno hromadně, činí 1 000 Kč /osoba

Přihlášky: kontaktujte organizátora do stanoveného termínu

Uzávěrka přihlášek: v pátek 26. 8. 2022

Poznámky: Na akci bude k dispozici razítko seriálu Stopou zrušené tratě.

Organizátor: Ing. Lukáš Verner, tel. 606 366 199, e-mail: lukas.verner@kzc.cz

Zápis z akce

Akce začala již v pátek 16. září, kdy se všichni účastníci dostavili vlastními prostředky do Znojma. Účastníci se poté vydali do znojemského městského pivovaru. Zde si vychutnali místní speciality a organizátor akce, kterým byl Lukáš Verner řekl, kam a jak se následující den vydáme. V půl desáté večer se účastníci vydali do svých penzionů nebo hotelů, kde spali do následujícího dne.

V sobotu 17. září se všichni účastníci dostavili na autobusové nádraží ve Znojmě. Přesně v 7:50 jsme vystoupili na autobusové zastávce Hevlín, škola. Když jsme vystoupili, pár účastníků si šlo koupit do obchodu snídani. Při snídani nás překvapila nečekaná vsuvka, a to v podobě místního 1. babského bálu. Jedna paní v této souvislosti dostala právo kontroly nad městem od samotného pana starosty obce Hevlín. Několik dam zde nabízelo vlastní kulinářské výrobky, díky čemuž jsme měli větší snídani. V informačním centru nám řekl pan starosta, že by se měla trať z Hevlína do Laa an der Thaya v budoucnu obnovit. Když babský bál opustil místo u informačního centra, tak se účastníci rozhodli přemístit k nádraží v Hevlíně. Prvních 25 metrů směrem k Rakousku jsou trochu zarostlé koleje a poté jsme již museli sejít dolů na cestu, protože most, který dříve přes ni vedl, byl za druhé světové války zničen, ostatně jako všechny mosty na této trati. Od cesty jsme vylezli zpátky na násep, který byl hodně zarostlý a měli jsme jít po něm až k Dyji, kde byl taky most, který byl za druhé světové války zničen. Když jsme k němu došli, tak jsme viděli, že po něm zbyly dva pilíře. Od mostu jsme pokračovali asi 650 metrů k silnici číslo 415, po které jsme šli pěšky až do Laa an der Thaya, protože jsme už neměli čas se vracet zpátky na těleso tratě. Když jsme přišli na nádraží v Laa an der Thaya, koupili jsme si patřičné jízdenky pro naše další putování Rakouskem. Nastoupili jsme do vlaku, který už čekal na nástupišti, a odjeli s ním do Vídně. Cesta trvala přibližně 1 hodinu a ve Vídni jsme vystoupili na zastávce Handelskai, odkud jsme odjeli linkou S45 na nádraží Vídeň Hütteldorf. Dále jsme pokračovali metrem U4 do zastávky Schönbrunn, kde jsme šli do stejnojmenného zámku a do Schönbrunnských zahrad. Nejdříve jsme si prohlédli vodopády přímo naproti zámku. Poté následoval malý stoupání nahoru na kopec Schönbrunner Berg, na kterém je takzvaná kolonáda se dvěma jezírky. Uvnitř kolonády se prodávají lístky pro návštěvu střešní terasy, odkud je krásný výhled na zámek Schönbrunn a celou Vídeň. Ze Schönbrunn Bergu jsme sešli zpátky dolů na stanici metra, odkud jsme pokračovali dále metrem U4 na zastávku Karlsplatz. Ale asi tři zastávky před Karlsplatzem jsme nabrali zpoždění asi 10 minut kvůli jiné soupravě metra, která se porouchala jednu stanici před námi, což mělo za následek jednokolejný provoz v daném úseku. Naštěstí je zde kolejové rozvětvení výrazně častější, než jak tomu je v Praze, takže tato situace nevede k dramatickým problémům. Když jsme tedy dojeli na Karlsplatz, nastoupili jsme do vozidla tzv. Bádenské dráhy, po které jsme jeli celou hodinu do města Baden. Zde jsme se prošli asi jeden kilometr k nádraží. Odtud jsme odjeli zpátky do Vídně (konkrétně na zastávku Vídeň Mitte). Poté jsme se přesunuli do středověké restaurace, ve které jsme si vychutnali rakouské speciality. Po hodině a půl plné kulinářských zážitků jsme se začali přesouvat zpátky na nádraží. Na Vídni Mitte jsme nastoupili na vlak, se kterým jsme dojeli až do Znojma, kde jsme se opět odebrali do svých penzionů a hotelů.

Neděle 18. září byla ve znamení procházky po druhé trati z Laa an der Thaya do Novosedel. V 8:56 jsme odleji vlakem ze Znojma do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova, kde jsme přestoupili na autobus do Laa an der Thaya. Po pár stovek metrech od nádraží směrem na Vídeň jsme si důkladně prohlédli místo zaústění a bývalý železniční triangl, z něhož se dochovala jen spojka, resp. trať, odbočující vpravo, do Zellerndorfu, kde již funguje jen nákladní doprava. Vlevo pak odbočovala spojka směr Novosedly. Původní trať Novosedly – Zellerndorf křížila trať Vídeň – Hevlín – Brno mimoúrovňově. Těleso trati jsme sledovali po souběžně vedoucích polních a lesních cestách. V Alt-Prerau, těsně před státní hranicí, jsme v zemědělském dvoře objevili zbytky úzkokolejky, která zřejmě vedla z nedalekého nákladiště na námi procházené zrušené trati. Státní hranici jsme poté překročili poněkud nestandartně při průlezu zarostlým remízkem mezi poli u obce Nový Přerov, kde jsme se krátce občerstvili a následně došli do Novosedel, kde byla akce v 15:36 ukončena u odjezdu vlaku do Břeclavi.

Zapsal: Václav Dabrowski, Ing. Lukáš Verner