Memoriál Vyhlídková jízda s Vyhlídkou VI: Bavorské lokálky Železnorudska

Sraz: v pátek 15. 07. 2022 v 19:38 v žst. Železná Ruda-Alžbětín po příjezdu vlaku Os 7550 z Klatov (z Prahy hl.n. R 760 Berounka v 16:08)

Program: Memoriál Vyhlídková jízda s Vyhlídkou je projížděčská akce spojená se vzpomínkou na dlouholetého člena KŽC Richarda Vyhlídku, který mj. organizoval tuto akci a Výměnná setkání. Jedná se o jízdu pravidelnými vlaky.
Pátek 15. 07.:
Po srazu následuje ubytování a večerní prohlídka okolí.
Sobota 16. 07.:
Jízda vlaky po tratích Waldbahn v trase Bayerisch Eisenstein (8:41) – Plattling (9:54 / 10:06) – Gotteszell (10:34 / 10:39) – Viechtach (11:22). Zde krátká prohlídka města. Dále jízda vlaky v trase Viechtach (12:37) – Gotteszell (13:18 / 13:35) – Zwiesel (13:58 / 14:02) – Bodenmais (14:22). Zde prohlídka města s možností koupání. Dále návrat z Bodenmais (17:29) do Bayerisch Einsenstein (18:13).
Neděle 17. 07.:
Dopoledne od 10 hodin prohlídka muzea Localbahnmuseum Bayerisch Eisenstein. Následně jízda vlaky po tratích Waldbahn v trase Bayerisch Eisenstein (12:41) – Zwiesel (12:54 / 13:04) – Grafenau (13:53 / 14:00) – Zwiesel (14:49 / 15:00) – Bayerisch Eisenstein (15:13). Dále pokračování vlakem R 775 Berounka dopravce České dráhy, a.s. v trase Železná Ruda-Alžbětín (16:17) – Praha hl.n. (19:51).

Ukončení akce: v neděli 17. 07. 2022 v 19:51 v žst. Praha hl.n. po příjezdu R 775 Berounka

Doporučené mapy: Atlas drah, Jízdní řád 2022

Ubytování: bude zajištěno pro přihlášené účastníky

Stravování: z vlastních zdrojů, předpokládá se v restauracích na trase dle času

Účastnické poplatky: nevybírají se

Přihlášky: kontaktujte organizátora do stanoveného termínu

Uzávěrka přihlášek: ve čtvrtek 30. 06. 2022

Organizátor: Ing. Lukáš Verner, tel. 606 366 199, e-mail: lukas.verner@kzc.cz

Zápis z akce

Akce s názvem Memoriál Vyhlídková jízda s Vyhlídkou je projížděčskou akcí, spojenou se vzpomínkou na dlouholetého člena KŽC, pana Richarda Vyhlídku, který mj. organizoval tyto akce a Výměnná setkání. Letošní ročník byl zaměřený na projíždění lokálek Waldbahn pod Železnou Rudou v Bavorsku.

V pátek jsme se na večer všichni sešli v Železné Rudě, kde jsme byli ubytování v penzionu Diana, kousek nad zastávkou Železná Ruda město.

Sobotní ráno bylo ve znamení přesunu taxi z ubytování na státní hranici k železniční stanici Železná Ruda-Alžbětín / Bayerisch Eisenstein. Jistě vám nemusím popisovat, že státní hranice prochází přes kolejiště stanice i staniční budovu, ovšem mohou mezi vámi být tací, kteří zde ještě nebyli. Jen pro zajímavost, státní hranice neprochází kolmo k ose kolejí, ale šikmo, v úhlu asi 45°. Přesně v 8:41 jsme tedy odejeli směr Plattling. V zastávce Ludwigsthal přistoupil náš člen, Jarda Skoupý, který pobývá zde a v Lovosicích. Ten nám dělal po celou dobu místního průvodce, za což mu děkujeme. Do Plattlingu jsme dorazili v 9:54 a hned v 10:06 se vrátili zpět do přestupní stanice Gotteszell, odkud jsme po přestupu pokračovali po první větvi kusé lokálky do Viechtach, kam jsme přijeli v 11:22. Krátkou návštěvu města jsme spojili se zmrzlinou. Dále jsme pokračovali v trase Viechtach (12:37) zpět do Gotteszell, kde jsme přestoupili na vlak do Zwieselu, odkud jsme se vydali na druhou kusou lokálku do Bodenmais (14:22). Lázeňské městečko, které jsme si také prohlédli, nás mile překvapilo. Z Bodenmais jsme odjeli v 16:29 s přestupem ve Zwiesel zpět do Bayerisch Einsenstein, kde jsme přestoupili do spěšného vlaku do Železné Rudy centrum. Pak jsme ještě vyšplhali po křížové cestě na kopec Belveder.

V neděli dopoledne jsme si prohlídli železniční muzeum Localbahnmuseum v Bayerisch Eisenstein. Následně jsme odjeli z Bayerisch Eisenstein v 12:41 do Zwiesel a zamířili na třetí kusou lokálku do Grafenau, kam jsme přijeli v 13:53 a hned v 14:00 odjeli zpět do Zwiesel a Bayerisch Eisenstein. Zde jsme ještě navštívili nádražní restauraci a dále pokračovali vlakem R 775 Berounka z Železné Rudy-Alžbětína v 16:17 do Prahy hl.n., kde byla po příjezdu vlaku v 19:51 akce ukončena.

Zapsal: Ing. Lukáš Verner