Doprava toho času zastavena Královec – Žacléř, vojenské a hornické památky

Sraz: Svoboda nad Úpou sraz 10:35 při příjezdu Sp 1382 z Hradce Králové hl. n. (odj. Brno 5:22 R 901 Bouzov, odj. 7:08 Praha hl.n. R 943 Hradečan, odj. Česká Lípa 6:24, odj. Plzeň hl. n. 5:22). Další zájemci se případně mohou přidat v odpoledních/večerních hodinách v Žacléři (na pevnosti Stachelberg nebo přímo ve městě)

Program: V sobotu 28. 5. 2022 se vydáme po turistických značkách na přechod Rýchor (východní část KRNAPu) přes vyhlídku kolem Rýchorské boudy, dále cestou bratří Čapků podél čs. opevnění z 30. let, přes Dvorský les (zvláštní lokalita s pokroucenými starými buky, na něž působilo okusování dobytkem v 19. stol a drsné klima). Po cestě jsou naučné tabule. Dojdeme k dělostřelecké pevnosti Stachelberg (největší dělostřelecká tvrz budovaná v předválečném Československu), v níž je umístěno Muzeum československého opevnění na Stachelbergu. Začátek poslední prohlídky je cca v 16 hod. Po prohlídce muzea a okolí včetně rozhledny budeme pokračovat přes Prkenný důl na ubytování v Žacléři, poblíž bývalého nádraží. V neděli 29. 5. 2022 vyrazíme cca v 8: 00 od bývalého nádraží v Žacléři a projdeme trať, kde je doprava t.č. zastavena, ve směru do Královce. Cestou lze udělat odbočku a navštívit Hornický skanzen v bývalém dole Šverma, kde se do počátku 90. let těžilo černé uhlí. Na prohlídku skanzenu je nutné naplnit minimální počet 4 účastníků. Změna programu v případě mimořádných okolností (např. velmi nepříznivého počasí) nebo dle dohody účastníků vyhrazena. Pozn.: Trať Královec – Žacléř byla v r. 2021 prodána. Podle zpráv z počátku r. 2022 se vítězem výběrového řízení stala společnost TMŽ podnikatele Martina Dvořáka, která zde chce provozovat šlapací drezíny.

Ukončení akce: Královec u Os 25405 GW Train Regio a.s. ve 12:37 směr Trutnov hl.n., případně bus Královec, ObÚ 13:34 (příj. Trutnov, AS 14:13); Zájemci o pěší turistiku mohou z Královce pokračovat výstupem po modré turistické značce na Královský špičák (881 m n.m.) a dále na Bernartice. Z Bernartic lze odjet v 17:42 Os 25409LGW Train Regio a.s. (příj. Trutnov hl.n. 18:02), příp. bus v 15:20 nebo 17:11 taktéž směr Trutnov

Kilometráž: V sobotu cca 17 km převážně po turistických značkách. V neděli cca 5,5 km po kolejích opuštěné tratě + 2 km ke skanzenu a zpět. (Dodatečná trasa přes Královecký špičák dalších 8 -11 km podle zvolené varianty cesty.)

Ubytování: Penzion Oliver (2 až 4L pokoje s WC a sprchou) prostřednictvím organizátora za cenu cca 500 Kč/os/noc oproti záloze dle podmínek ubytovatele. Alternativou je v bezprostřední blízkosti se nacházející penzion Žacléřský medvěd, který mohou účastníci rezervovat samostatně přes booking.com.

Stravování: z vlastních zdrojů. V Žacléři je k dispozici večerka (v r. 2021 byla velmi dobře zásobená), restaurace v penzionu Žacléřský medvěd (bez záruky). V penzionech k dispozici společná varná konvice, příp. MV trouba, a možnost snídaně.

Účastnické poplatky: nevybírají se. Účastníci si samostatně hradí vstupné do pevnosti a do skanzenu.

Přihlášky: kontaktujte organizátorku do 26. 5. 2022 (uveďte, zda máte zájem o skanzen), zájemci o rezervaci ubytování do 30. 4. 2022!

Organizátor: Helena Sůvová, tel. 720 593 157, e-mail: soova.palena@centrum.cz

Zápis z akce

V sobotu, 28. května 2022 se 13 účastníků akce sešlo ve Svobodě nad Úpou v 10:35 při příjezdu Sp 1382 z Hradce Králové hl. n. Bylo krátce po dešti, venkovní teplota zůstávala poměrně nízká na toto roční období (cca do 10 °C), ale přece jen se trochu vyčasilo. Po přivítání a společném foto jsme se mohli vydat stálým stoupáním 6 km a při 500m převýšení do kopce po zelené značce na hřeben Rýchor. Příjemná cesta lesem kolem jarně zelených luk, kde jsme objevili prstnatec májový, patřící mezi ohrožený druh vstavačovitých rostlin, a kolem horské studánky s křišťálovou vodou jen za občasného mrholení rychle uběhla a asi ve 13 hodin jsme se ocitli u Rýchorské boudy a vyhlídky na Krkonoše. Zde se k nám připojili ještě další 4 účastníci, kteří vyšli na hřeben ze žacléřské strany i s kočárkem, na němž se dva nejmenší občas vezli.

V Rýchorské boudě jsme se občerstvili a po 14. hodině vyrazila jedna část účastníků akce k dělostřelecké pevnosti Stachelberg, aby zde ještě stihla poslední prohlídku. Ostatní účastníci se vydali o něco později stejnou cestou po červené značce cestou bří Čapků. Procházeli jsme opět krásnou horskou přírodou, přes Dvorský les (1036 m n.m.) se zvláštními pokroucenými stromy kolem částí bývalého čs. předválečného opevnění. Cestou jsme potkali jednoho účastníka z první skupiny, který chvátal zpět nahoru, neboť si na Rýchorské boudě nedopatřením odložil mobil. Ten se naštěstí našel, ovšem bylo se třeba trochu proběhnout.

Po 17. hodině jsme dorazili k pevnosti, odkud právě vycházela první skupina z prohlídky. Krkonoše, ale i Zvičinu, Vraní a Orlické hory nebo Kralický Sněžník jsme z těchto míst zhlédli ještě z přilehlé rozhledny Eliška. A pak již nezbývalo, než se vydat přes Prkenný Důl na ubytování do Žacléře. Majitel penzionu sice nebyl přítomen, ale útulné pokojíčky byly pro nás připraveny, tak jsme se mohli brzy uvelebit a krátce odpočinout. Při večerním posezení ve vedlejší restauraci jsme probrali zážitky z uplynulého dne, činnost Klubu železničních cestovatelů, různé dojmy a také plán na další den.

Nedělní program jsme zahájili za slunečného a již teplejšího počasí v 8 hodin nejprve cestou k hornickému sídlišti cihlových domů s pavlačemi, z nichž některé jsou ještě v původním stavu. Připojil se k nám jeden nový účastník, který dorazil na bicyklu. Došli jsme k bývalému nádraží Žacléř, která byla konečnou na trati Královec – Žacléř, kde je doprava t.č. zastavena. Trať z roku 1882 týden předtím slavila 140. výročí a jezdily zde mimořádné vlaky. Její význam upadl zejména po zrušení činnosti černouhelného dolu v r. 1992, do kterého vedla vlečka, pravidelná doprava chybí od r. 2009. V lednu 2022 trať koupila společnost TMŽ za 2,4 mil. Kč, a to včetně nevyužívaných nádražních budov v Žacléři a Lamperticích.

Pokračovali jsme nejprve po trati a potom dále silniční odbočkou k Hornickému skanzenu, který se nachází v bývalém dole Jan Šverma, nyní v majetku firmy Gemec. Prohlídka byla předem dohodnuta a na místě nás přivítal kvalifikovaný průvodce, který na dole sám pracoval v letech 1979 – 1994. Z vlastní zkušenosti popsal provoz dolu, technické zajímavosti, práci odsouzených na dole či některé přestupky a úrazy. Zlatým hřebem prohlídky byl výstup na těžní věž, která nabízí hezké výhledy na Krkonoše, včetně Sněžky, či na Královecký Špičák a Vraní hory, malebné to kopce na druhé straně. Do budoucna bude krajina v těchto místech proříznuta dálnicí.

Poutavé vyprávění průvodce se trochu protáhlo. Nicméně jako bonus pro nás, železniční cestovatele, doporučil, abychom si cestu směrem do Královce trochu zkrátili a zároveň zpestřili po bývalé vlečce. Ta sice byla poněkud zarostlá svěží trávou, ale průchozí, dokonce se podařilo ji zdolat i s kočárkem. Brzy jsme se tak napojili opět na trať a prošli kolem bývalého nádraží v Lamperticích. V místě nechráněného přejezdu jsme učinili poslední skupinové foto a někteří účastníci pokračovali dále po silnici. Skalní příznivci železnice pokračovali po trati až do Královce. Oficiální část akce tak byla zakončena a zamávali jsme těm účastníkům, kteří vlakem GW Train regio ve 12:42 odjeli z Královce směrem do Trutnova a dále do svých domovů.

Turisticky naladěná zbývající část účastníků z Královce pokračovala kolem činného kamenného lomu směrem na Královecký Špičák. Po krátké úvaze jsme se rozhodli pro cestu po úbočí, která poskytla hezké výhledy na Žacléř, hřeben Rýchor či rozhlednu Eliška. Trasa předchozího dne tak byla jako na dlani. Následoval sestup do Bernartic, odjezd autobusem a přestup v Trutnově střed na spěšný vlak do Hradce Králové. V rychlíku do Prahy jsme se setkali s členy KŽC, kteří se vraceli z jiné víkendové akce, a mohli s nimi vyměnit své zážitky.

Ačkoliv počasí na počátku víkendu vyhlíželo nepříznivě, tak se vše v dobré obrátilo, akce se vydařila. Účastníci byli skvělí a vytvořili příjemnou atmosféru. Za to patří všem díky. Stojí za to podotknout, že se sešli lidé různých profesí a věku od 0 do 73 let. Snad se zase nějaká podobná akce podaří.

Zapsal: Helena Sůvová