Prahou turistickou: Za pražskou tříkolejkou

Sraz: v úterý 03. 05. 2022 v čase 17:00 – 19:00 na žel. zastávce Praha-Klánovice (nástupiště směr Kolín)

Program: dle propozic obdržených na startu pochodu

Ukončení akce: v úterý 03. 05. 2022 v čase 18:30 – 20:30 v Dolních Počernicích

Kilometráž: 8,5 km

Doporučené mapy: plán Prahy

Stravování: v cíli ve Snack Baru U Koníčků

Účastnické poplatky: člen 20 Kč, ostatní 40 Kč

Přihlášky: nevyžadují se

Organizátor: Ing. Martin Zahrádka, tel: 732 974 580, e-mail: martin.zahradka@kzc.cz

Zápis z akce

V úterý 3.5.2022 se uskutečnil tradiční podvečerní pochod ze seriálu pochodů KČT „Prahou turistickou“, který byl pořádán Klubem železničních cestovatelů. Na start pochodu, který byl na železniční zastávce Praha-Klánovice, dorazilo celkem 57 účastníků. Do cíle zdárně dorazilo 91 % zaregistrovaných účastníků.

Trasa o délce 9,5 km měla především za cíl sledovat I. železniční koridor, vedla krásnou přírodou nejprve Klánovickým lesem, poté kolem Blatovského potoka mezi Újezdem na Lesy a Běchovicemi, v Běchovicích si mohli účastnicí prohlédnout velmi pěkné opravený břeh Požárního rybníka a památník běžeckého závodu. Následně trasa procházela lesoparkem Vinice. Původní trasa musela být zde těsně před pořádáním pochodu prodloužena z 8 na 9,5 km, neboť původně plánovaná cesta byla zaplavena "rybníkem". Následně trasa pokračovala kolem vodárenské věže, která dříve sloužila pro napájení parních lokomotiv ze sousedního potoka. Poté trasa vedla loukou kolem Rokytky pod Pražským okruhem, vedla po břehu Počernického rybníka, následně po jeho hrázi kolem zámeckého parku a kolem železniční zastávky Prha-Dolní Počernice do cíle, který byl v útulné rodinné hospůdce Snack Bar U Koníčků s velmi pestrou nabídkou jídel na večerní zahnání hladu po vydařeném pochodu, kterému přálo i počasí.

Zapsal: Ing. Martin Zahrádka