Zemí rozhleden XCVII – Rosička; Po stopách slavných – Hamry nad Sázavou

Sraz: v neděli 1. 5. 2022 v žst Žďár nad Sázavou v 9:35 hodin po příjezdu Os 5905

Program: turistika k rozhledně Rosička, cestou si prohlédneme některé ze soch Michala Olšiaka

Ukončení akce: v neděli 1. 5. 2022 v cca 16 hodin v žst Sázava u Žďáru

Kilometráž: do 20 km

Stravování: z vlastních, případně místních zdrojů

Účastnické poplatky: nevybírají se

Přihlášky: kontaktujte organizátora do stanoveného termínu

Uzávěrka přihlášek: v pátek 29. 4. 2022

Poznámky: na akci bude k dispozici razítko seriálu Zemí rozhleden a Po stopách slavných

Organizátor: Mgr. Iva Musilová, mu361@seznam.cz, 723375040

Zápis z akce

Po srazu a rozdání průvodních materiálů jsme se vydali směrem do centra Žďáru nad Sázavou k soše Michala Olšiaka – Charlie Chaplin.

Odtud jsme po cyklostezce pokračovali do Hamrů nad Sázavou k sochám Hamroně a Koně, po krátké pauze jsme se přesunuli příjemnou lesní cestou k soše Mamutíka, kousek od Rozštípené skály. Zde se jeden účastník odpojil a po absolvování vlastního programu jsme se s ním setkali v závěru akce.

Pokračovali jsme do obce Sázava, kde na nás přes plot vykoukla socha Slona, od níž jsme směřovali k další části dnešního putování, k rozhledně Rosička. Po zdolání jsme se občerstvili z vlastních zásob a vyrazili k nádraží. Kousek před cílem nás zaujala kaple Panny Marie Karmelské, vystavěná v roce 2018 do podoby biblické archy spolkem Karmel Sázava.

Společně jsme odjeli do Žďáru nad Sázavou, kde byla akce ukončena.

Zapsal: Mgr. Iva Musilová