Prahou turistickou: Železniční tajemství Krčského lesa

Sraz: ve čtvrtek 21. 04. 2021 v čase 16:00 – 18:00 na žst. Praha-Braník

Program: dle propozic obdržených na startu pochodu, mj. i s projitím původního tělesa tratě Posázavského pacifiku v blízkosti žst. Praha-Krč

Ukončení akce: ve čtvrtek 21. 04. 2021 v čase 17:30 – 20:00 v Restauraci Na tý louce zelený, K Zelené louce 451, Praha-Kunratice (v blízkosti zast. MHD IKEM)

Kilometráž: 7 km

Doporučené mapy: plán Prahy

Stravování: v cíli v Restauraci Na tý louce zelený

Účastnické poplatky: člen 20 Kč, ostatní 40 Kč

Přihlášky: nevyžadují se

Organizátor: Ing. Martin Zahrádka, tel: 732 974 580, e-mail: martin.zahradka@kzc.cz

Zápis z akce

Ve čtvrtek 21.4.2022 se uskutečnil tradiční podvečerní pochod ze seriálu pochodů KČT „Prahou turistickou“, který byl pořádán Klubem železničních cestovatelů. Na start pochodu, který byl v žst. Praha-Braník, dorazilo celkem 53 účastníků.

Trasa o délce 7 km vedla po cyklotrase kolem hřišť a Jižní spojky, dále kolem žst. Praha-Krč a krčského zámku, kde se plánuje výstavba stanice metra D, k rybníku Labuť na okraji Krčského lesa. Tam začalo železniční putování po původní trati Nusle - Modřany, která byla zprovozněna v roce 1882. Do současné polohy 200 m západněji byla přeložena v roce 1960. Účastníci pochodu měli možnost vidět několik zbytků železničních mostů, projít se po bývalém náspu, projít se po původním železničním mostě, ze kterého se pak vydali pěšinkou pod most. Jako zpestření pak ještě následoval výšlap na vyhlídku Michelský les, ze které ze rozprostírá krásný výhled na krčskou nemocnici a sídliště Prahy 4. Následně účastníci kolem meandrů Kunratického potoka došli až do cíle v Restauraci Na Tý louce zelený, který byl zřízen na dvoře této restaurace. Za odměnu se účastníci mohli odměnit místním pivem Muflon a dát si k tomu nějaké rychlé občerstvení podávané ve venkovním výdejním stánku.

Zapsal: Ing. Martin Zahrádka