Stopou zrušené tratě: Žabokliky – Březno u Chomutova (nejstarší zrušená trať)

Sraz: v neděli 27. 03. 2022 v 10:04 v žst. Žabokliky po příjezdu R 1085 z Mostu (vlak zde bude mimořádně zastaven)

Program: Pěší projití nejstarší zrušené tratě v ČR ze Žaboklik přes Nechranice do Března u Chomutova.

Ukončení akce: v neděli 27. 03. 2022 v 17:28 v žst. Březno u Chomutova u odjezdu Os 16814 směr Chomutov

Kilometráž: po tělese bývalé tratě v délce cca 14 km

Doporučené mapy: aplikace Mapy.cz pro mobilní telefony

Stravování: z vlastních zdrojů

Účastnické poplatky: nevybírají se

Další náklady: Předpokládá se za mimořádné zastavení vlaku.

Přihlášky: kontaktujte organizátora do stanoveného termínu

Uzávěrka přihlášek: ve středu 23. 03. 2022

Poznámky: Na akci bude k dispozici razítko seriálu Stopou zrušené tratě.

Organizátor: Ing. Lukáš Verner, tel: 606 366 199, e-mail: lukas.verner@kzc.cz

Zápis z akce

O první jarní neděli jsme se sešli po výstupu z vlaku R 1085 společnost GW Train Regio, a.s., který nám zde mimořádně zastavil, v opuštěné železniční stanici Žabokliky, kterou již v železniční mapě ani jízdním řádu nenajdete. Nachází se na trati 160 mezi stanicemi Žatec západ a Podbořany. Krásné jarní počasí doslova vybízelo k procházce po naší nejstarší zrušené trati. Úsek bývalé Plzeňsko-březenské dráhy, ze Žaboklik do Března u Chomutova, dlouhý 11 km, fungoval pouhých 6 let. Provoz zde byl zahájen dne 8. 8. 1873 a ukončen dne 30. 6. 1879 vlivem sesuvu půdy. Trať byla následně v roce 1882 snesena. Je tomu tedy více než 140 let co trať již neexistuje. I přesto můžeme v krajině nalézt po ní mnoho památek.

A tak po prozkoumání stanice jsme se vydali na žatecké zhlaví, odkud dále je levotočivým obloukem znatelné těleso trati. To však po cca 700 m končí a dále je nutné jít přes pole. Cestou nám udělalo radost několik původních kamenných kilometrovníků (první objevený byl s číslem 1) a propustků, z nichž některé byly dokonce opravené. Největší dochovanou stavbou jsou dva pilíře bývalého železného mostu přes řeku Ohři s pilířem uprostřed řeky, které se nacházejí u obce Nechranice. To nám doslova vyrazilo dech. Rovněž se u bývalého mostu nacházejí z obou stran vysoké náspy. Jedinou drobnou vadou na kráse bylo, že jsme museli snesený most obcházet přes obec Soběsuky. Mimochodem, jedinou zastávkou na této trati byly právě Soběsuky nad Ohří. Pak těleso nenávratně mizí v hrázi a následně pod vodní hladinou vodní nádrže Nechranice. Následně jsme tedy pokračovali po silnici přes Kopeček do Března u Chomutova, kde nás zaujal „Březenský drak.“ Jedná se o bývalé velkorypadlo, které je vysoké 50 metrů.

Na závěr proběhl tradiční „brífink“ v restauraci U Rybníčka. Pak jsme došli do cíle, na nádraží Březno u Chomutova, odkud jsme odjeli vlakem do Chomutova.

Zapsal: Ing. Lukáš Verner