32. PID rallye

Sraz: v sobotu 26. 03. 2022 v 7:30 před Domem dětí a mládeže, Štefánikova 11, Praha 5 (cca 200 m od křižovatky Anděl), předpokládaný start soutěže je v 8:00 hod. (po dokončení prezentace soutěžících může být odstartováno i dříve)

Program: Soutěž spočívající v cca 11hodinovém cestování dopravními prostředky Pražské integrované dopravy. Je nutno během cesty projet některé prémiové zastávky z nabízeného seznamu a dojet včas do cíle. Prémiové zastávky budou sděleny před startem. Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií - do 18 let a nad 18 let. Pravidla soutěže jsou zveřejněna na www.kzc.cz, na požádání mohou být také zaslána e-mailem.

Ukončení akce: v sobotu 26. 03. 2022 v 19:00 hod před Domem dětí a mládeže, kdy soutěžící odevzdají materiály z akce ke zpracování a vyhodnocení. Vyhodnocení proběhne do 5ti pracovních dnů a všichni účastnící obdrží výsledkovou listinu s dalšími informacemi na svůj e-mail

Účastnické poplatky: člen 10 Kč, ostatní 20 Kč

Další náklady: Soutěžící si hradí jízdné použitými spoji sami (doporučuje se zakoupení 24hodinové jízdenky).

Poznámky: Účastníci do 18ti let musí mít písemný souhlas rodičů, že můžou samostatně jezdit v rámci pražské integrované dopravy. Jinak se soutěže nebudou moci zúčastnit. Všichni soutěžící jezdí na vlastní nebezpečí a musí dodržovat bezpečnostní pokyny upřesněné na startu vedoucím akce.

Organizátor: Luboš Vaculín, tel: 774 555 300, e-mail: LubosVaculin@seznam.cz

Zápis z akce

Tradiční soutěž PID rallye proběhla v jarním termínu, tj. v sobotu 26. 3. 2022 od 7:30 hodin. V tento čas měli zájemci o tuto dopravní soutěž sraz před DDM Praha 5. V úvodu vedoucí soutěže vysvětlil pravidla konání soutěže, připomněl bezpečnostní pokyny pro soutěžící a rozdal podkladové písemné materiály soutěžícícm.

Start soutěže pak byl v 8.00 hod. Program spočíval v 11-ti hodinovém cestování dopravními prostředky Pražské integrované dopravy v rozsahu Prahy a Středočeského kraje. Bylo nutno během cesty projet některé prémiové zastávky z nabízeného seznamu (soutěžící obdrželi ráno při startu) a dojet včas do cíle, tj do 19 hod. opět k DDM P5. Omezení: účastníci školního věku (do 18 let) se soutěže zúčastnili buďto s písemným souhlasem rodičů k samostatnému ježdění po Praze a mimo Prahu nebo s jejich doprovodem. Všichni účastníci jezdili na vlastní nebezpečí.

Nejlepší účastníci na 1. až 3. místě pak cca týden po skončení obdrželi drobné ceny a diplomy. Účastníci si jízdné platili sami. Startovné nebylo vybírané.

Počet účastníků: 12 osob, všichni členové KDH při DDM. Nikdo jiný se jarní soutěže nezúčastnil. Zároveň všechny zvu na podzimní soutěž PID rallye, která se uskuteční ve čtvrtek, kdy je státní svátek 17. 11. 2023.

Zapsal: Luboš Vaculín