Novoroční vycházka k soutoku Sázavy s Vltavou

Sraz: v sobotu 01. 01. 2022 v žel. zast. Petrov u Prahy (zastávka na znamení) ve 12:46 hod. po příjezdu vlaku Os 9063. Odjezd z Praha hl.n. 11:55 hod., Praha-Vršovice 11:59 hod., Praha-Braník 12:11 hod.

Program: Individuální dle propozic obdržených na srazu pochodu. Trasa: z žel. zast. Petrov u Prahy po TZC směr: Petrov Chlomek, Davle (žel. stanice). Možno prodloužit do Davle, obec (BUS)

Ukončení akce: varianta 1: v sobotu 1. 1. 2022 v ŽST. Davle v 16:49 hod. u odj. vlaku Os 9066. Příj. Praha-Braník 17:18 hod., Praha-Vršovice 17:30 hod., Praha-Kačerov 17:25 hod., Praha hl.n. 17:35 hod.
varianta 2: v sobotu 1. 1. 2022 v zastávce BUS PID „Davle, obec“, linka 338 odj. 16:02, linka 361 odj. 17:32, linka 390 odj. 17:02. Doba jízdy do zastávky „Smíchovské nádraží“ cca 31 min. Možno ukončit dříve nebo později dle vlastního uvážení.

Kilometráž: cca 4 km (5 km)

Doporučené mapy: Kartografie Praha: Okolí Prahy, Posázaví, Mapa KČT list č. 40.: Benešovsko a dolní Posázaví, Turistický atlas Česko – list č. 249.

Ubytování: nezajišťuje se

Stravování: z vlastních zdrojů (není záruka otevřených restaurací)

Účastnické poplatky: nevybírají se

Přihlášky: kontaktujte organizátora do stanoveného termínu

Uzávěrka přihlášek: v sobotu 25. 12. 2021 na adrese: RF-putovani@post.cz

Poznámky: Poznámky: Podrobný popis trasy je k dispozici na adrese: http://r.forster.sweb.cz
Upozornění 1: Pokud se do uvedeného termínu nikdo nepřihlásí, bude akce zrušena!
Upozornění 2: Příjezdy a odjezdy vlaků (BUS) doporučujeme před odjezdem ověřit!!! Vlaky na adrese: https://najdispoj.spravazeleznic.cz, BUS PID na adrese: https://pid.cz

Organizátor: Richard Forster, e-mail: RF-putovani@post.cz, tel.: +420 704 041 212, +420 910 126 694

Zápis z akce

Dnešní akce se zúčastnilo devět přihlášených osob. Tradiční parta Novoročních vycházek, bohužel jich už není dvanáct, ale pouze devět. Tři odešli v loňském roce k Pajdovi nahoru. Po nezbytných

formalitách, rozdání popisu trasy, upomínkových předmětů a zdvořilostních frází na srazu akce jsme se vydali na trasu.

Z žel. zastávky Petrov u Prahy po zelené turistické značce (dále jen TZC) k rozcestí Pikovice. Zde jsme se napojili na červenou TZC a pokračovali jsme po cestě mezi tratí Posázavského pacifiku a

Zlatou řekou směr Petrov – Chlomek. Na rozcestí pod žel. zastávkou Petrov-Chlomek se udělala malá pauzička na tradiční Novoroční přípitek a tichou vzpomínku na tři bývalé účastníky, kteří již nejsou mezi námi. Poté jsme pokračovali dále po červené TZC mezi tratí a řekou přes chatové osady do Davle žel. stanice, kde byla akce ukončena. Zde jsem poděkoval účastníkům za účast a když to vyjde, tak se snad sejdeme na Novoroční vycházce 2023.

Zde jsme vyčkali příjezdu vlaku Os 9062, kterým jsme odjeli k našim domovům.

Zapsal: Richard Forster