146. setkání KŽC ve Zbraslavicích – Víkend s motoráčkem

Sraz: v pátek 01. 10. 2021 v 9:45 v žst. Praha-Vysočany před odjezdem zvláštního vlaku KŽC resp. v pátek 01. 10. 2021 v 15:45 v žst. Kolín před odjezdem zvláštního vlaku KŽC

Vozidlo: 810 KŽC
Pozor! Z důvodu nepřetržité výluky na trati 212, změna konceptu akce!

Program:
Pátek 01. 10.: Jízda zvláštním vlakem KŽC v trase Praha - Kolín 11:15. Kolín 11:20 – Kolín-Zálabí – vlečka Strojírny Kolín, Ovčárecká – Kolín – odb. Hradišťko – vlečka TPCA – Kolín - Kolín místní nádr. – vlečka KOPOS – Kolín místní nádr. – Kolín – vlečka SŽDC Kamčatka – Kolín – vlečka DYKO (průjezd areálem a jízda podél fabriky u tratě 230) a zpět, dále vlečka měnírna Borovinka - Kolín. Motorák se odstaví mimo perony, přestávka na občerstvení v žst. Kolín podle časových okolností a dále motorák odjede od nástupiště z Kolína 13:41 – Kutná Hora hl.n. 13:52, kde se projedou spojky ve stanici Kutná Hora hl.n. odstavné kolejiště „Cihelny“ a „Zahrádky“, dále na čáslavské zhlaví, po spojce 230/235 kolejemi 101-109 „odstavné koleje pro střídavé lokomotivy“ dále fakultativně za depem Kutná Hora a nákladním obvodem po 11. koleji do KH hl.n. Pokračování na závěsu vlaku 2433 v 16:03 z Kutné hory hl.n. do Zbraslavic, příj. v 16:46, odstoupení a odstavení na manipulační kolej č.3 pod hotel. Ubytování ve Zbraslavicích, minipivovar Zbraslavice. Sobota 02. 10.: Motorák KŽC se přestaví z manipulační koleje č.3 pod hotelem na závěs vlaku 2417, na němž odjede ze Zbraslavic v 8:12 do Zruče n.S. 8:35. Následuje projetí kolejové skupiny č. 11 – č. 13 „za nádražím ve Zruči nad Sázavou“. Po posunu v obvodu Zruče n.S. na závěs vlaku 2424 odj. 9:20, na němž přejede do žst. Kutná Hora hl.n. 10:54 a dále odjede do depa do Prahy jako Lv. Fakultativní program: přeprava vlakem ČD 9208 ze Zbraslavic do Čerčan, zde přestup do „zamráčovlaku na dolním Pacifiku“ a fotopříležitosti připomínky původní soupravy provozované na trati 210. Fotovlak (mimořádné řazení) KŽC 749-006 + 3x Bix na vlaku 1276 z Čerčan do Prahy hl.n., možnost občerstvení v Bixovně řazené v soupravě vlaku. Jízdné ve vlaku Sp 1276 zdarma, je součástí účastnického poplatku akce VsM. Návrat vlaky ČD z Prahy hl.n. rychlíkem 14:03 nebo 16:03 s přestupem V Kutné Hoře do Zbraslavic. Ubytování ve Zbraslavicích, minipivovar Zbraslavice. Neděle 03. 10.: Vlakem 2417 ze Zbraslavic v 8:12 do Zruče n.S. 8:35. Zajištěným transferem vozidly a dopravní technikou dobrovolných hasičů ze Zruče do Trhového Štěpánova. V 11:10 po příjezdu ČD 19111 na vlečky: ACHZ Trhový Štěpánov (bývalá trať do Dolních Kralovic sjízdná cca 1,2 km), vlečka ZZN Pelhřimov, Zdislavice, býv.vojenská vlečka Domašín, vlečka ACHZ Struhařov. Z Benešova u Prahy 15:30 – Praha Hostivař 16:15.

Ukončení akce: v neděli 3. 10. 2021 v 16:15 v žst. Praha-Hostivař po příjezdu zvláštního vlaku KŽC

Doporučené mapy: Atlas drah ČR

Ubytování: zajištěno ve Zbraslavicích (turist) / v Kutné Hoře (lux) 2 varianty ubytování:
1) ubytování úrovně „Lux - full servis“ v hotelu se snídaní na jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji
2) ubytování úrovně „Turist“ v penzionu ve vícelůžkových pokojích (jednolůžkové pokoje se ve variantě „Turist“ nezajišťují)

Stravování: z vlastních zdrojů, resp. hotel ve Zbraslavicích (večeře), snídaně v ceně ubytování pro všechny

Účastnické poplatky:

varianta účasti člen ostatní
celá akce – jednolůžkový pokoj se snídaní (kategorie Lux) K. Hora 8 900 Kč 9 500 Kč
celá akce – dvoulůžkový pokoj se snídaní (kategorie Lux) K. Hora 7 000 Kč 7 600 Kč
celá akce – vícelůžkový pokoj se snídaní (kategorie Turist) Zbraslavice 5 600 Kč 6 000 Kč
pouze pátek bez ubytování 2 000 Kč 2 200 Kč
pouze sobota bez ubytování 500 Kč 600 Kč
pouze neděle bez ubytování 2 000 Kč 2 200 Kč

Cena obsahuje:
• celá akce – program dle aktuálních propozic

Cena neobsahuje:
• stravování vyjma snídaní v obou kategoriích ubytování
• jízdné ČD

Přihlášky: přijímá kontaktní osoba Ing. et Mgr. Pavel Knížák

Uzávěrka přihlášek: 20. 09. 2021

Platba: podrobnosti sdělí Ing. et Mgr. Pavel Knížák

Poznámky:
• v případě stornování účasti ze strany účastníka se z vrácené částky odečte 25 % storno poplatek do 20. 9. 2021, po 20. 9. 2021 50 %
• změna programu a jeho dílčí úpravy v závislosti na vývoji organizace akce vyhrazeny!
• Cena pro Výbor KŽC: 5.000,- Kč / 3 dny / turist

Organizátor: KŽC Doprava, s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. et Mgr. Pavel Knížák, tel: +420 774 592 016, e-mail: pavel.knizak@kzc.cz