Za čarodějnicemi na Brocken

Sraz: v pátek 27. 08. 2021 v 19:04 v žst. Sokolov po příjezdu R 608 KRUŠNOHOR z Prahy hl.n.

Program:
Pátek 27. 08.:
Odjezd MHD na ubytování v Sokolově.
Sobota 28. 08.:
Ráno jízda vlakem ze Sokolova přes Kraslice do Zwickau. Projetí úseku do Zwickau Zentrum (vlak jede ulicemi města) a zpět. Následně vlaky DB do Nordhausenu. Zde přestup na duální tramvaj, která jezdí ve městě na elektrický pohon, následně najede na úzkorozchodnou železniční trať, po níž pokračuje na dieselový pohon. Ve stanici Ilfeld přestup do úzkorozchodného vlaku a jízda přes Eisfelder Talmühle a Stiege do Hasselfelde. Zde čas na občerstvení, následně autobusem do Wernigerode a potom vlakem DB do Halberstadtu, zde nocleh.
Neděle 29. 08.:
Dopoledne jízda normálněrozchodným vlakem z Halberstadtu do Quedlinburgu. Zde přestup na úzkorozchodnou síť a pokračování v trase Quedlinburg – Alexisbad – Harzgerode – Alexisbad – Eisfelder Tallmühle – Drei Annen Hohne. Následně jízda po trati na Brocken zde přestávka cca 90 minut. Potom jízda z Brockenu přes Drei Annen Hohne do Wernigerode a dále normálněrozchodným vlakem do Halberstadtu, nocleh.
Pondělí 30. 08.:
Dopoledne jízda normálněrozchodným vlakem z Halbertsadtu do Wernigerode, zde prohlídka města, oběd. Odpoledne pak již normálněrozchodnými vlaky přes Halle (Saale) a Dresden Hbf. do Prahy a ukončení akce.

Ukončení akce: v pondělí 09. 05. 2021 v 21:27 v žst. Praha hl.n. po příjezdu vlaku EC 179

Ubytování: zajištěno dle výše uvedeného programu

Účastnické poplatky:

varianta účasti člen ostatní
celá akce 12 100 Kč 12 600 Kč

Cena obsahuje: • jízdné veškerými vlaky a autobusy po celou dobu akce, ubytování a veškerý další uvedený program, cena neobsahuje jízdenky MHD na fakultativní programy
Po individuální dohodě s organizátorem je možné dohodnout i jinou variantu účasti.

Přihlášky: závazné přihlášky zasílejte organizátorovi do stanoveného termínu

Uzávěrka přihlášek: ve čtvrtek 15. 07. 2021

Platba: Účastnický poplatek je nutné zaplatit do 15. 07. 2021 na účet Klubu železničních cestovatelů č. 43-944 610 0277 / 0100 pod variabilním symbolem č. datum narození příp. číslo členské průkazky

Poznámky: Uvedené propozice mohou doznat úprav v závislosti na možných změnách jízdních řádů. V takovém případě budou všichni přihlášení účastníci o této skutečnosti neprodleně informováni.

Organizátor: Ing. Vojtěch Dabrowski, tel.: 777 218 106, e-mail: vojtech.dabrowski@kzc.cz