Podkrušnohorský motoráček vyjel

31.3.2022 Telnice

Nová linka T11 Podkrušnohorský motoráček jezdící na tzv. kozí dráze je realitou. První vlak do Telnice z Děčína dojel se značným úsilím Krajského úřadu Ústeckého kraje, dopravce KŽC, nadace Záhady lokálek, MD ČR a SŽ zdárně do cíle v sobotu 26. března 2022. První polovinu dráhy č. 139 (ex 132) se podařilo znovu uvést do provozuschopného stavu (opravy a údržba), a tak se mohla o víkendu 26.-27.3.2022 konat marketingová akce Ústeckého kraje ve službách dopravce KŽC.

"V předvečer“ zahájení provozu dne 2.dubna 2022 došlo ještě navíc k uspořádání velkolepé akce mezi Děčínem a Telnicí. V sobotu dne 26.3.2022 se akce jízdy prvního vlaku na „kozinu“ zúčastnilo 2500 lidí; veřejnost lačnící a slavící završení úsilí zúčastněných subjektů na obnovení provozu přivítala v Telnici vlak velkolepým způsobem. Doprovodné akce jako promítání úspěšného filmu Záhada lokálek I, II nebo stánky Krušnohoří o.p.s., resp. mobilní expozice DUK či stánky Ústeckého kraje, stejně jakožto bohaté stánky s občerstvením spíše připomínaly pouť, resp. festival, ale proč ne? Vždyť se jednalo o slavnostní akt vysoké hodnoty; ne v každém koutu naší země dochází k reaktivaci drážní dopravy na regionálních tratích a veřejnost tento hrdý počin přijímá a kvituje s nadšením a těší se na obnovu provozu s vědomím, že se zase něco udělalo pro lidi a cestovní ruch.

A jak vypadal první provozní den z hlediska provozu? Z Prahy Holešovic vyjel v 7:44h protokolární rychlík R 11100, který do Děčína dorazil v 9:32h, kde na nástupišti čekalo asi 1000 lidí, jež nebylo možno „poskládat“ do soupravy, která se skládala z M 286.1008 + Bixovna + Bix 557 + M 262.1168. Vyčištěná a nablýskaná souprava byla v Děčíně ihned naplněna cestujícími. V každé nácestné zastávce nastupovali další a další cestující, kteří se obtížně vměstnávali. Naštěstí nepršelo, trať neklouzala, bylo hezky a svítilo sluníčko, takže se první vlak po 10 letech do kopce opravdu vyšplhal a z každé stanice se bez problémů rozjel. Prvním vlakem, který v Telnici zastavil s 30 min. zpožděním vyvolaným zejména nastupujícími cestujícími na trase, byl Os 11102. Zpoždění ale nikomu nevadilo, protože všude panovala slavnostní nálada. Vlak do Telnice přijel k postavené slavobráně, kde všechny významné hosty přivítal starosta Telnice Mgr. Doubrava. K nejvýznamnějším hostům, kteří následně promluvili k davům a uvítali zprovozněnou „kozinu“, patřili: doc. dr. Havlíček, ex ministr dopravy a místopředseda PS PČR; Mgr. Řehák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje; Mgr. Augusta, ředitel dopravce KŽC Doprava; pí. Primusová – filmová režisérka Záhady lokálek a p.Kašpar – ředitel OŘ Ústí n.L. Správy železnic. Akci natáčely různé televizní štáby, přítomné byly různé rozhlasové stanice a to jak z ČR, tak ze sousedního Saska a všichni VIP hosté dávali rozhovory kde komu. Propagace akce se úspěšně ujal Ústecký kraj, který dokázal dostat na slavnostní místo taková kvanta lid, jež kvitovali úspěšnost počinu obnovení provozu na dráze. Rozhodnutí z roku 2021, kdy centrální komise MD ČR napodruhé oznámila, že uvolní finanční prostředky SŽDC na odstranění nedostatků zanedbané dráhy a mohla ji opravit, neboť zde existuje relevantní poptávka dopravce podložená objednávkou krajského úřadu.

Vlaky jezdící první víkend s odjezdy z Děčína v 9:37h, 11:37h, 13:37h, 15:37h a z Telnice se vracely 10:37h, 12:37h, 14:37h, 16:37h nesly čísla Os 11102-11109. Sobota s 2500 lidmi tzv. praskala ve švech, neděle s 750 cestujícími byla o poznání volnější.

Zmiňme ještě, že v druhé části tratě byl zajišťován provoz Karosou C 735 jezdící ve zbylém úseku jako NAD za vlak z Telnice do Teplic a Oldřichova. I ten byl celodenně plně vytížen. Úžasné!

V sobotu 2.4. 2022 započne oficiálně pravidelný provoz. První víkend bude nasazena souprava 851-008 + BIxovna + 831-168 z důvodu očekávané vysoké frekvence cestujících. Barový vůz zpříjemní cestu všem; vždyť na palubě je připraveno 8 sudů luxusního nymburského ležáku. O velikonočním víkendu dojde znovu k nasazení třívozové soupravy, aby všechny 4 velikonoční dny pokryla dostatečně kapacitní souprava. Nasazena bude souprava 810-656 + 010 + 810-535. V pravidelném běžném provozu mimo nyní zmíněné počáteční dny bude nasazen solo motorový vůz 810-656, který dopravce redislokoval do Děčína pro účely zajištění provozu tzv. kmenovým vozidlem.

Dodejme ještě pro úplnost, že 2.4. 2022 pořádá Klub železničních cestovatelů pochod po tělese zatím neprovozovaného (a zarostlého) úseku dráhy z Telnice do Oldřichova. Na akci klubu bude k dispozici i Průvodce po železniční trati 132 Děčín-Oldřichov, který Klub železničních cestovatelů připravil a vydal pro účely této příležitosti. Vítejte tedy i na pochodu po (ne)zrušence.

Všechny cestující srdečně zveme do souprav Podkrušnohorského motoráčku, linky T11, které se v průběhu roku 2022 budou variabilně měnit, takže oživení provozu nasazováním různých vozidel bude samo o sobě dalším dobrým důvodem vydat se na pomezí Labských pískovců a Krušných hor.

Nechť je úžasný první víkend dobrou předzvěstí budoucnosti Podkrušnohorského motoráčku a obnoveného provozu na celé tzv. kozí dráze. Výzvou pro další období bude dokončení opravy v celém úseku, tj. i z Telnice dále do Krupky a Bohosudova k lanovce (Komáří vížka) a dále do Oldřichova-Jeníkova k okresnímu městu Teplice v Čechách. Bohužel, snaha o obnovení občasné nákladní dopravy nejspíše skončí v propadlišti ději. Zájem těžařů dřeva v lesích napadených kůrovcem a potencionální nakládka v dopravnách na zdejší dráze nebyla vyslyšena. Těžké nákladní automobily proto dnes brázdí silnici v údolí Jílovského potoka až do Děčína nákladního nádraží. Podobně nebyla ani akceptována možnost odstavování nákladních vozů pro opravny RYKO Děčín, anebo celých souprav mezi výkony. Místo toho jednotlivé vozy a někdy i celé soupravy putují na odstavení například až do Varnsdorfu nebo na vlečku bývalé papírny v Bělé pod Bezdězem. Paradoxně očekávaná podpora nepřišla ani od sdružení nákladních dopravců – Žesnad, s odůvodněním, že dráha byla primárně stavěna pouze pro ucelené uhelné soupravy do děčínského lodního přístavu, avšak takové vlaky zde nikdo ani nezamýšlel do budoucna provozovat. Otázkou tedy zůstává, co vůbec bylo reálně pod tímto negativním postojem sdružení?

Text: Bohumil Augusta + Antonín Němeček
Foto: Pavel Knížák