„Kokoříňák“ zahájil turistickou sezonu

12.4.2019 Mšeno

Slavnostní zahájení turistické sezony 2019 a současně počátek provozu vlaků jezdících v RRL se nesly ve znamení přátelského setkání zástupců objednatelů dopravy (Praha, Středočeský kraj), měst a obcí, kudy vlak jezdí a zástupců dopravce a zástupců ČD.

Letos vyrazil protokolární Kokořínský rychlík s VIP hosty do Mšena. Loni proběhla podobná akce v Kněžmostu na Podtroseckém rychlíku. Přivítání hostů se uskutečnilo starostou Mšena ing. Machem na nádraží, kde hrála dixi kapela a na nádraží byl malý jarmark. Souprava 3 vozů na vlaku 1572/1573 praskala ve švech a nestačila pomalu pobrat frekvenci, jaký byl zájem o turistické vlaky první víkend provozu. Jak by ne, vlak také mimořádně zastavil v Praze-Kbelích, kde do soupravy přistoupilo asi 40 cestujících.

Zdravici přednesli: ing. Mach (starosta Mšena), ing. Petrtýl (radní pro dopravu Středočeského kraje), ing. Scheinherr (náměstek primátora hl.m. Prahy pro dopravu), p. Vosecký (senátor za Českolipsko), Mgr. Schweigstill (město Mělník) a Mgr. Augusta (KŽC Doprava). Následně hosté přejeli autobusem společnosti SOK do Lobče, resp. šli pěšky, neboť krásné a slunné jarní počasí k pěkné procházce přímo vybízelo. V parostrojním lobečském pivovaru proběhla exkurse a následné ochutnávky produkce jistě potěšily každého. Pivovar, který před pár lety vstal doslova z mrtvých, patří mezi ty klenoty industriální architektury 19. století, kterými se Středočeský kraj může oprávněně pyšnit.

A protože zájem Kbelských o železniční dopravu v rámci Prahy je nadstandardní, tak bylo mezi MČ Kbely, hl.m.Prahou, ROPIDem a dopravcem namístě dohodnuto, že počínaje rokem 2020 budou Kokořínský a Podtrosecký rychlík pravidelně v Kbelích zastavovat.

Foto: 693