Podřipský motoráček jako linka T5 nově v systému DÚK od března do října

25.2.2016 Roudnice nad Labem

V roce 2006 vyjely naposledy pravidelné vlaky po trati mezi Straškovem a Libochovicemi. Po 5 letech osiření, v roce 2010, zavedl dopravce KŽC znovu provoz vlaků v konceptu pravidelné nostalgické a turistické dopravy. A v roce 2016 se navrátí pravidelná osobní doprava na koleje. Tentokrát objednávaná Krajským úřadem Ústeckého kraje. Výkony Podřipského motoráčku budou nově zařazeny do systému DUK jako linka T5 Ústeckého kraje.

Co se změní? Tak především provozní období Podřipského motoráčku, které započne 26.3.2016 a skončí 30.10.2016. Linka Roudnice nad Labem – Straškov - Libochovice bude označena jako linka T 5 DUK. Dále se změní trasa, která se zkrátí do Libochovic, neboť na trati 114 jezdí linka U11 a je zbytečné, aby motoráky zajížděly do Lovosic a Litoměřic. Nově bude platit pouze tarif DUK, jízdenky budou pouze elektronické a ve vlaku bude platit vše, co připouští DUK. Vlakový personál KŽC Doprava projede školením na odboru dopravy Ústeckého kraje. Dojde k posílení provozu o další pár vlaků. Celkově vyjedou 2 páry vlaků dle jízdního řádu. Zastávky na trati 096, kde dosud nebyla objednávána doprava, budou znovu zavedeny do IDOSu a do POPek. Změní se i komunikace produktu na veřejnosti, o který se bude starat zejména Ústecký kraj. Linka bude označena jako T5.

Co se nezmění? Nasazené vozidlo – objednatel výkonů požaduje M 262, záložní vozidlo bude taktéž M 262.

Středohorský motoráček jako turistická linka T 4 DUK již nebude vedena náležitostmi KŽC.

Věříme, že znovuobjednáním víkendové dopravy na malebných tratích Podřipska dojde i k upevnění pozice železnice v regionu a tyto vlaky budou hojně cestujícími o víkendech využívány, protože dojde k jejich systémovému objednání.

Foto: 492