S 34: zahájení provozu 1.10.2013

23.9.2013 Praha

KŽC Doprava zahajuje počínaje 1. X. 2013 ranním výjezdem provoz městské linky S 34 v Praze. Podrobnosti o provozu na www.kzc.cz (v sekci produktů – pravidelně jezdících veřejných osobních vlaků) nebo na stránkách www.ropid.cz

Dopravce nasadí na provoz zrekonstruované motorové vozy řady M 152.0, které prošly v roce 2013 generálkou v ŽOSce. V provozu budou nasazeny celkem 4 stroje, z nichž 2 jsou turnusový a 2 záložní. Dopravce vlastní stroje těchto inventárních čísel: 810-381, 810-517, 810-535 a 810-656.

Věříme, že zahuštěním přepravního proudu na lince S 3 – S 34 / R 3 dojde k dalšímu posilování železnice na území hl.m. Prahy a k posílení veřejné dopravy na úkor té individuální.

Foto: 344