Za dopravou a přírodou Prahy 5,6

Turistika 4. 5. 2017 Praha

Ve čtvrtek se uskutečnil další podvečerní pochod KČT pořádaný Klubem železničních cestovatelů. Tentokrát byl start v žst Praha-Zličín, kam dorazilo „pouze“ 99 účastníků. Toto nižší číslo mohlo být způsobeno železniční výlukou na Pražském semmeringu, a tak účastníci museli na start využít pouze MHD do zastávky Sídlitě Řepy. Do cíle zdárně dorazilo 88 % zaregistrovaných účastníků.

Trasa o délce 10 km vedla převážně přírodními parky (např. údolím Motolského potoka, Na Prameništi, vyhlídka Reinerova) a též kolem zajímavých dopravních staveb (zkušební trať metra, depo metra Zličín, autobusové garáže Řepy, atd.). Cíl pochodu byl v Hostinci Na Rychtě, kde si mohli dát účastníci na závěr pochodu pivo z Pivovaru Rychtář. 

Zapsal: Ing. Martin Zahrádka