Putování zemí koruny České – Toulání podbrdím

Putování po zemích Koruny české 11. 5. 2019 Dobřichovice

Na dnešní akci dorazili pouze tři náhodní účastníci.Přihlášen nebyl nikdo. Po uvítánía rozdání propozic akce a nezbytného razítkování turistickýchdeníkůa koupě turistických vizitek jsme se vydali na trasy. Dnešní akce měla dvě trasy: trasa A –11 km a trasa B –8 km. Od ŽST. Dobřichovicejsme vyrazili po modré turistické značené cestě (dále jen TZC) směr Hviždinec vyhlídka, odbočka –U Šraňku rozc. Zde se trasy dělily. Zde jsme se rozloučili s dvěma účastníky, kteřípokračovali po traseApo žluté TZC směr Řitka, u dálnice a Líšnici do Bojovaa kželezniční zastávce Bojov. Já a zbylý účastníkjsme pokračovali po trase B stále pomodré TZC směr U Trojáku rozc. – Řevnický les rozc. Dále jsme pokračovali po zelené TZC do Řevnic a kŽST.Řevnice. Zde byla akce ukončena, takže jsme počkali na příjezd vlaku a odjeli směr Praha. Účastník si ještě při koupi jízdenky zakoupil další turistickou vizitku. Počasí bylo velmi pošmourné, chladnéjak na podzima před Řevnicemi nás začal obtěžovat nepříjemný studený vítr. Naštěstí jsme nezmokli. Pršet začalo až když jsme byli pod střechou železniční stanice. Restaurace na trase nebyly a restaurace „Pivní dvůr“, která se nachází u nádraží má vsobotu speciálníotvírací dobu:9:00 –11:00, neděle:zavřeno. Takže, jako by tam vůbec nebyla. Mezitím přijel vlak Os 8847, kterým jsme odjeli. Ve vlaku jsem se rozloučil súčastníkem akce a poděkoval za účast.

Zapsal: Richard Forster