Putování pod trolejí Vranovice V/170, Stopou zrušené tratě: Vranovice - Pohořelice

Putování pod trolejí 28. 3. 2016 Vranovice

Ve svátečním pondělním dopoledni sešla se skupinka turistů. Stanici Vranovice jsme opustili kolem bývalé výtopny místní dráhy, dnes garáže vozidel správy tratí a po místní komunikaci přešli k vlečkové koleji do Pohořelic, podél které jsme v pohodlném tempu došli až do úplného konce. Z Pohořelic jsme se přesunuli autobusem do Sobotovic, abychom po svých došli k rozhledně Bratčice, vodojemu se zpřístupněnou střechou jako vyhlídková plošina. Po nasycení se pohledy jsme přešli do údolí potoka Šatava a došli až na okraj Hrušovan u Brna, kde byla akce u vlaku ukončena.

Zapsal: Pavel Musil