Putování pod trolejí Veselí VI/24

Putování pod trolejí 4. 3. 2016 Veselí

V pátek u posledního dopoledního vlaku v osm ráno ve stanici Dynín sešli jsme se na startu první letošní akce seriálu pod trolejí. Od stanice jsme vyrazili na sever k nadjezdu přes nově zdvoukolejněnou trať do Veselí, od něj podél trati dosti bahnitým terénem až k přeložce oblouku a mostu přes Bukovský potok v Horusických blatech. Dále stále značně rozbahnělou cestou čí spíše necestou jsme dorazili do zastávky Horusice, dříve tříkolejné stanice. Po krátké pauze věnované fotografování jsme pokračovali po souběžné silnici až na okraj Veselí, kde jsme na zastávce Veselí nad Lužnicí zastávka opět chvíli zůstali fotografovat. Následovala další přeložka, tentokrát přeložka přeložené přeložky zaústění tratě od Budějovic do stanice Veselí nad Lužnicí. V nádražní restauraci jsme doplnili energii a přesunuli se na prozatímní konec dvoukolejky do Soběslavi, tady začal opět přesun po svých do Řípce-Dráchova a poté do Řípce, kde bylo dnešní sluncem zalité putování ukončeno.

Pavel Musil