Putování pod trolejí Sudoměřice VI/23

Putování pod trolejí 5. 3. 2016 Sudoměřice (VI/23)

V odbočku proměněné stanici Sudoměřice byla zahájena další putování pod TV. Naše kroky vedly nejdříve k severnímu portálu prvního jihočeského tunelu, poté jsme jich udělali několik zpátky k opuštěnému náspu původní trati. Cesta zpočátku příjemná změnila se záhy činností těžké techniky likvidující původní trať v bahnitý prudký sestup k potoku, přes který sice chyběl most, ale mi jej zdárně překonali. Pod velikánským propustkem jsme podešli novou trať, a po silnici se dostali ke křížení staré a nové trasy, my samozřejmě přešli na tu starou a po jejím tělese došli téměř do Chotovin, zde naše kroky opět zarazila likvidace staré trasy, tentokráte zavezený zářez. Polem a cestou jsme zmíněné obešli a dorazili k přejezdu ve stanici Chotoviny. Další část programu musela počkat až po obědě, po něm jsme podél kolejí došli k rekonstruované napájecí stanici na táborském zhlaví, kde byla trať pro zvětšení poloměru oblouku přeložena. Následoval přesun na nádraží …

Pavel Musil