Putování pod trolejí Praha IV/222

Putování pod trolejí 3. 2. 2017 Praha

Po srazu uspořádaném na nástupním ostrůvku tramvaje, jsme se přesunuli do prostoru sevřenému spojovacími tratěmi uzlu Praha, kde stojí budova CDP, čti Centrálního dispečerského Pracoviště Praha. Bezprostředně po našem vstupu do budovy se na našich chodidlech ocitla domácí obuv, takže jsme dnešní akci absolvovali v bačkůrkách. Průvodcem naší exkurze na CDP byl její ředitel Ing. Jasenčák a jeho dva náměstkové. Nejprve nám byla osvětlena historie budovy i vlastní CDP jako organizační složky SŽDC, následovalo představení organizace práce i pracovní náplň jednotlivých dispečerů, vzhledem k řízení a organizaci drážní dopravy. V cvičném sále jsme zhlédli plně vybavená pracoviště, která věrně simulují jak vlastní řízení i možnost „vyzkoušet si“ poruchové stavy. Poté následovalo ve vší tichosti krátké nahlédnutí do ostrých sálů. Nezbývalo než poděkovat a rozloučit se nejen s CDP, ale i s první letošní akcí pod trolejí. 

Zapsal: Musil Pavel