Putování pod trolejí: Praha

Putování pod trolejí 7. 5. 2018 Praha

Několik minut po desáté hodině dopolední vstoupila skupinka do dopravní kanceláře žst Praha-Smíchov, aby se zde seznámila s reléovým zabezpečovacím zařízením s jednotlivě přestavovanými výhybkami vyrobeném v roce 1953. V „dopravě“ nám bylo nejprve představeno členění stanice. Následně nám byla osvětlena obsluha zabezpečovacího zařízení, včetně vložených návěstidel, které z našich železnic postupně mizí. Po ukončení exkurze jsme zaskočili na oběd a akci ukončili...

Zapsal:Pavel Musil