Putování pod trolejí: Praha

Putování pod trolejí 2. 2. 2018 praha

Pro velký zájem o exkurzi na CDP Praha v roce 2017 byla stejná akce uspořádána i v roce 2018. Po srazu jsme se odebrali do areálu dispečerského pracoviště, zde nám byl nejprve osvětlen princip uspořádání sálů dálkového řízení včetně náplně práce jednotlivých pracovníků. Následoval přesun do cvičného sálu, kde nám bylo umožněno „sáhnout si“ na zřízení, které mají v rukou dispečeři. Na závěr jsme ve vší tichosti nahlédli do ostrých sálů, ze kterých se již řídí skutečný provoz.

Zapsal:Pavel Musil