Putování pod trolejí Hodonín III/2o, Doprava toho času zastavena: Hodonín - Holíč nad Moravou

Doprava toho času zastavena 27. 3. 2016 Hodonín – Holíč nad Moravou

U směrové tabule směr Holíč ve stanici Hodonín sešla se skupinka odhodlaná dobýt státní hranici a pokračovat i dále do vnitrozemí Slovenska. Ulicemi města došli jsme na zastávku Hodonín zastávka, odtud podél trati jsme dorazili na státní hranici, kterou jsme překonali po silnici a za mostem odbočili podél toku Moravy. Po asi devadesáti minutách chůze došli jsme ke kostelu sv. Margarity Antiochijskej z 11. století. Další naše putování směřovalo do restaurace a následně na zastávku v Kopčanech, kde byla akce ukončena. 

Zapsal: Pavel Musil