Putování pod trolejí: Ejpovice

Putování pod trolejí 20. 4. 2019 Ejpovice

Ve stanici Ejpovice, vybudované v místě původní zastávky sešla se skupinka turistů prozkoumat novou, ale i starou trasu železniční tratě Ejpovice – Plzeň-Doubravka. Naše kroky vedly nejprve k východním portálům našich zatím nejdelších tunelů (4150m, 4176m), poté následoval přesun ke staré trase, kterou jsme sledovali přes Chrást, zde malá pauza na občerstvení, až do Doubravky. Cestou jsme mohli pozorovat, jak se z dvoukolejné tratě stává jen široká štěrková cesta.  V Doubravce jsme zdokumentovali západní portály tunelů a ulicemi došli až na zastávku, kde byla akce ukončena.

Zapsal:Pavel Musil