Putování pod trolejí Dobronín IX/138, Doprava toho času zastavena: Dobronín - Polná

Doprava toho času zastavena 26. 3. 2016 Dobronín - Polná

Provozních pracovníků pusté nádraží ve Šlapanově nás přivítalo na začátku naší akce. Ze Šlapanova jsme proti proudu říčky Šlapanka došli až k jejímu soutoku se Zlatým potokem, kde jsme spatřili opravený kamenný most přes zmíněný tok, který se řadí mezi nejstarší mostní stavby na našem území. Stále proti proudu jsme prošli obcí Věžnice a pokračovali romantickým údolím kolem rybníků a rybníčků až do Polné. Zde jsme načerpali síly pro další kroky a krátce před jednou stanuli na místním nádraží. Podél trati, která místy připomíná louku loni nesečenou, jindy zase lesní školku jsme došli až do kilometru 3,5, kam je trať z Polné vyloučena z provozu. Další naše kroky sledovalyějiž provozovanou a místním podnikem využívanou trať až do Dobronína, zde byla opět na opuštěném nádraží akce ukončena.

Zapsal: Pavel Musil