Putování pod trolejí Dlouhá IV/39

Putování pod trolejí 1. 5. 2015 Dlouhá (IV/39)

Byl první máj a do stanice Svitavy přijely vlaky vedené lokomotivami 362 169 a 362 170. Tento okamžik byl startem první letošní akce pod trolejí. Po uvítání jsme ihned vyrazili si zopakovat akci I/2, styk proudových soustav 25 kV 50 Hz/ 3 kV ss. Při prohlídce provedení stykového místa jsme mohli pozorovat dva průjezdy vlaků dělením. Dále jsme směřovali podél tratě do Svitav Lán, potom již naše kroky sledovaly cyklotrasy. Přes Hradec nad Svitavou a Dlouho jsme došli do Březové, kde byla vyhlášena pozdně obědová pauza, po ní jsme vystoupali k rozhledně Járy Cimrmana. Následoval přesun na nádraží, kde byla akce současně s odjezdem vlaku ukončena.

Zapsal: Pavel Musil