Putování po zemích Koruny české

Putování po zemích Koruny české 14. 3. 2015 Sázava

Po příjezdu vlaku Os 9055 do zast. Prosečnice jsem se setkal s přihlášenými účastníky v celkovém počtu tří osob. Náhodný účastník zde žádný nečekal. Po rozdání materiálů a uvítání jse se rozešli na trasy. Dnešní akce měla trasy tři. Z Prosečnice trasy A+B+C přes Vlčí rokli, Horní Požáry (zámeček), osada Borek do žst. Jílové u Prahy. Zde končila trasa A. Trasy B+C pokračovali dále po naučné stezce přes Hlásku a Kocourkovskou roklí ke štole Sv. Josefa a dále do zast. Luka pod Medníkem (dříve železniční stanice). Nyní v rámci rekonstrukce se ze zastávky bude dělat za drahý peníz výhybna se zastávkou. Hlavně, že se vše muselo vytrhat a zlikvidovat. Inteligence nadřízených orgánů SŽDC nezná mezí. Zde končila trasa B. Trasa C pokračovala dále přes chatovou osadu, vyhlídku Třeštibok, Hadí skálu do Petrova a na zastávku Petrov. Počasí bohužel deštivé.

Zapsal: Richard Forster