Prahou turistickou: Kolem dráhy ze Žižkova do Hostivaře

Turistika 4. 10. 2018 Praha

Ve čtvrtek 4.10.2018 se uskutečnil tradiční podvečerní pochod ze seriálu pochodů KČT „Prahou turistickou“, který byl pořádán Klubem železničních cestovatelů. Na start pochodu, který byl v blízkosti Nákladového nádraží Žižkov, dorazilo celkem 136 účastníků.

Trasa o délce 10 km vedla kolem bývalého nákladového nádraží a dále sledovala železniční trať, která spojuje nákladové nádraží se žst Praha-Malešice (provoz na trati byl zastaven 31.12.2015) a prochází mj. pěkným Malešickým lesem. Od železničního mostu Pod Táborem trasa dále pokračovala do průmyslové oblasti Malešic a Hostivaře, kde účastníci pochodu mohli vidět větší množství provozovaných, ale i zrušených vleček. Mezi nejzajímavější patřila vlečka do Teplárny Malešice a bývalé velmi pozoruhodné dvouúvraťové napojení depa metra Hostivař se žst Praha-Hostivař. Zajímavá byla také trať do Opravárenské základny metra a zkušební trať depa metra Hostivař. Účastníci pochodu také navštívili pěknou vyhlídku na depo metra Hostivař. Poslední část pochodu vedla opět přírodou kolem železničního trianglu (vrcholy jsou stanice Hostivař, Malešice a Vršovice), kde se nachází mokřad Triangl. Žije v něm žije kuňka ohnivá, různé druhy obojživelníků, hnízdí zde slavík obecný, rákosník zpěvný, pěnice a mlynařík dlouhoocasý. Trasa dále pokračovala ulicí Za Drahou a přes lávku nad hostivařským nádražím do cíle pochodu, který se nacházel v Restauraci U Milionu, kde se účastníci pochodu mohli občerstvit širokým výběrem piv z pivovaru Svijany.

Zapsal: Ing. Martin Zahrádka