Po stopách vleček přístavu Holešovice

Stopou zrušené tratě 11. 4. 2017 Praha

V úterý 11. dubna se uskutečnil tradiční podvečerní pochod ze seriálu pochodů KČT „Prahou turistickou“, který byl pořádán Klubem železničních cestovatelů. Na start pochodu, který byl na železniční zastávce Praha-Holešovice-zast., se dostavilo celkem 171 účastníků. Toto velmi vysoké číslo bylo jistě důsledkem velmi pěkného jarního počasí, ale i zajímavým námětem pochodu. Do cíle zdárně dorazilo 84 % zaregistrovaných účastníků.

Trasa o délce 8 km vedla nejprve v blízkosti bývalých bubenských železničních dílen, poté po zrušené vlečce pod mostem Barikádníků k Vltavě a následně nově vystavěnou čtvrtí v bývalém holešovickém přístavu k Libeňskému mostu. Následně přes most na Libeňský ostrov, podél Rokytky a výstupem do proseckého lesoparku s výhledy na Prahu. Poté kolem bobové dráhy dolů k vysočanskému nádraží a opět podél Rokytky kolem pilířů bývalého železničního mostu na trati na Těšnov až k Pivovaru Kolčavka, kde byl cíl pochodu. Účastníci pochodu měli možnost zde na závěr ochutnat velkou nabídku místních piv.  

Zapsal: Ing. Martin Zahrádka