137. setkání KŽC a VČS v Ústí nad Orlicí

Společné setkání KŽC 26. 1. 2019 Ústí nad Orlicí

Jako každoročně i tentokrát se na počátku roku konala výroční členská schůze Klubu železničních cestovatelů, spolku, konaná tentokrát 26. ledna 2019 v Ústí nad Orlicí v Hotelu Popráč. Letos nebyla spojena s akcí Víkend s motoráčkem, členové se tedy do místa konání schůze dopravovali každý po vlastní ose.

Já jsem například vyjel ze Žďáru nad Sázavou vlakem Os 5904 tvořený takzvanou Vysočinskou klasikou (souprava vozů Bdmteeo a BDsee) taženou elektrickou lokomotivou 362.173. Tento vlak mě dovezl do Havlíčkova Brodu, kde jsem přestoupil na vlak Os 5572 tvořený motorovou jednotkou Regionova 914.010 + 814.010 – ten mě dovezl do Hlinska v Čechách. Zde jsem přestoupil na Sp 1452 Chrudimka tvořený opět motorovou jednotkou Regionova, tentokrát s číslem 914.006 + 814.006. Ten mě dovezl do Pardubic a při odjezdu z každé stanice se z vlakového rozhlasu ozývalo hlášení upozorňující na nefunkčnost služby Wi-Fi v tomto vlaku.

V Pardubicích jsem přestoupil do vlaku Os 5025 tvořený vratnou soupravou v čele s řídicím vozem Bfhpvee (sysel), dvěma vozy Bdmtee a na konci s elektrickou lokomotivou řady 162 vybavenou řídicím systémem WTB nezbytným pro komunikaci se zmíněným řídicím vozem v čele vlaku. Po nástupu do tohoto vozu ke mně přistoupil kolega Vašek Zdráhal a tak nám další cesta příjemně utekla při společném rozhovoru. V Chocni nás dojel rychlík R 863 Svitava tvořený elektrickou jednotkou 660.106 (Interpanter), kterým přijela většina účastníků schůze. Ti v Chocni přestoupili do našeho vlaku, ze kterého jsme společně vystoupili na zastávce Bezpráví.

Na fotografy legendární zastávce Bezpráví jsme si vyfotili několik projíždějících vlaků a poté se vydali podél trati vedoucí údolím řeky Tichá Orlice do Ústí nad Orlicí. Cesta pohádkově zasněženým údolím byla velmi příjemná. Po cestě jsme samozřejmě řádně zdokumentovali provoz na zdejší trati.

Po příchodu ke stanici Ústí nad Orlicí jsme se setkali se zbývajícími členy, kteří nemohli či nechtěli absolvovat pěší pochod z Bezpráví do Ústí, a vydali se na prohlídku staré nádražní budovy, jejímž třetinovým majitelem je pan Ing. Pavel Prchal, který se ujal komentované prohlídky. Budovu jsme si prošli doslova od sklepa (kde je kryt civilní ochrany) až po půdu. Též jsme si prohlédli bývalou čekárnu a nádražní restauraci a několik bytů. Bohužel jsou všechny prostory prázdné. Po této prohlídce jsme se již vydali do města do Hotelu Popráč, kde po dobrém obědě začala výše zmíněná schůze.

Ze sedmi členů výboru se jich schůze zúčastnilo pět – předseda Ing. Lukáš Verner, tajemník Ing. Martin Zahrádka, pokladník Jiří Kratochvíl (já) a členové Ing. Vojtěch Dabrowski a Mgr. Pavel Knížák. Z rodinných důvodů se nemohli zúčastnit místopředseda Mgr. Bohumil Augusta a člen Roman Hrůza. Nicméně i přes Bohoušovu nepřítomnosti jsme postupovali tak, jako by byl mezi námi, a zachovali jsme i obvyklý sled probíraných bodů, pouze v bodech týkajících se akcí Víkend s motoráčkem, Dovolená s motoráčkem či informací o činnosti společnosti KŽC Doprava s.r.o., které obvykle Bohouš prezentuje, jej zastoupili Lukáš a Martin.

Po vyčerpání všech bodů a volné diskusi mezi členy byla schůze ukončena a my jsme se vydali zpět na nádraží, odkud jsme jeli do svých domovů. Většina členů jela vlakem R 884 Slovácký expres taženým elektrickou lokomotivou řady 371 (bastard). Tyto lokomotivy nyní našly působiště právě na těchto Slováckých expresech po jejich přesunutí z jejich dřívějšího nasazení na vozebním rameni Praha – Drážďany – Berlín, kde byly vystřídány novějšími Vectrony.  Já a kolega Petr Lébl jsme v Kolíně přestoupili na vlak R 989 Vysočina (tento název nyní mají všechny rychlíky na lince R9) taženým lokomotivou 362.112 (eso), kterým jsme dojeli do svých domovů

Byl to zajímavě strávený den a již nyní se těšíme na další akci, kterou bude v březnu konaný Víkend s motoráčkem – tentokrát na mé rodné Vysočině.

Zapsal: Jiří Kratochvíl