135. setkání KŽC ve Skalné, Stopou zrušené trati: Adorf - Hranice v Čechách

Společné setkání KŽC 20. - 21. 10. 2018 Skalná

Další tradiční setkání KŽC bez motoráčku se uskutečnilo o víkendu 22. – 23. října 2018 na Chebsku s místem setkání ve Skalné. Bylo spojené se seriálem Stopou zrušené trati, který se uskutečnil v sobotu 22. 10. na bývalé přeshraniční lokálce vedoucí z Hranic v Čechách (dříve Rossbachu) do německého Adorfu, které Češi říkali „Bockel“ a Němci „Mockel“. Provoz zde fungoval od roku 1906 do roku 1945. Trať byla vystavěna převážně díky rozšíření textilní výroby v Hranicích i v saském pohraničí. V sobotu 22. 10. krátce po desáté hodině se ve vlaku z Chebu přes Plesnou do Adorfu sešla skupinka 10 účastníků (1 účastník nás došel během cesty). Po výstupu v německém Adorfu jsme se vydali pěšky k 1 km vzdálené výtopně, kde je umístěné železniční muzeum. To bylo otevřené a tak jsme si ho prohlédli, zejména jeho lokomotivní a vozový park. Po prohlídce jsme pokračovali dále souběžně s tratí směr Plauen. Na první pozůstatky po zrušené trati jsme narazili nedlouho – zachovaly se pilíře po bývalém mostu přes říčku Weisse Elster. Zde jsme také již narazili na těleso naší „zrušenky“, ze které je dnes lesní cesta a taky na první bývalou zastávku Leubetha. Pokračovali jsme tedy dále po této cestě. Šlo se velmi příjemně a to údolím Hranického potoka. I počasí nám přálo. Bylo slunečno a teplo. Dále jsme minuli bývalou zastávku s nákladištěm Freiberg a pokračovali k další zastávce – Arnsgrűn. Tady příjemná cesta skončila a tak dál jsme pokračovali lesem po klasickém „zrušenkovém“ tělese. Po překonání státní hranice se na naší straně objevily dřevěné pražce. Dokonce jsme objevili i kus kolejnice u bývalého přejezdu. Po dosažení Hranic v Čechách nesmělo chybět tradiční foto u „šturcu“. Bohužel staniční budova je už srovnána se zemí. Nachází se zde jen betonový přístřešek a 2 manipulační koleje. Ještě jsme se zašli podívat asi 400 m jižněji na místo, kde až do roku 1906 končily vlaky z Aše, tedy původní koncové nádraží této trati (po výstavbě trati do Adorfu bylo zdejší nádraží opuštěno). Po původním nádraží se nic nedochovalo, jen stromová alej a souběžná ulice s názvem U Starého nádraží. Poté jsme ještě seběhli dolů do centra města, které působí skutečně dojmem pohraničí. Poté jsme odjeli v 17:13 prvním a zároveň posledním vlakem, který odtud toho dne jel (ano, do Hranic v Čechách jezdí jen 1 pár spojů denně) do Aše, kde jsme přestoupili na vlak do Františkových Lázní. Zde nás čekal bleskový 600 m pěší přesun během 7 min. na zastávku autobusu Městské sady, odkud jsme odjeli autobusem do Skalné. Zde jsme měli zajištěno příjemné ubytování v Hotelu Vildštejn. Posezení s členskou schůzí poté proběhlo v Restauraci Na Chaloupce.  V neděli 23. 10., po vydatné snídani, jsme zašli na prohlídku zdejšího hradu Vildštejn. Po prohlídce jsme se vydali po červené značce, navštívili ještě dopravnu Skalná, přes osadu Zelená do Kateřiny. Zde jsme si prohlédli venkovní zázemí zdejší úzkorozchodné železnice. Ta bohužel byla již zazimovaná a tak jsme se ani nemohli svézt místním vláčkem. Nicméně bychom to nebyli mi z KŽC, abychom se nevydali pěšky po úzkorozchodných kolejích o rozchodu 600 m až do Nového Drahova, tedy v trase, kterou vláček jezdí. Tady jsme navštívili známou přírodní rezervaci Soos a prošli si zdejší okruh po naučné stezce. Též jsme ochutnali vodu z místního Císařského pramenu. Poté jsme se vrátili zpět do Kateřiny a vydali se po stopách zrušené větve úzkokolejky do Vonšova. Tento úsek je již opuštěn, nicméně se koleje nacházejí v celé trase. A tak to byla příjemná procházka lesem po pražcích. Z Vonšova jsme odjeli v 15:44 do Chebu a pak následně každý jiným směrem. Závěrem lze říci, že to byla příjemná podzimní akce, spojená se spoustou nových zážitků.

Zapsal: Ing. Lukáš Verner