133. setkání KŽC a VČS v Břeclavi - Víkend s motoráčkem

Víkend/Dovolená s motoráčkem 9. - 11. 3. 2018 Břeclav

Ve dnech 9. – 11. 3. 2018 se uskutečnilo další setkání KŽC a to s číslem 133, spojené s víkendem s motoráčkem, výroční členskou schůzí a volbami do výboru spolku. Pro vozbu zvláštního vlaku KŽC tentokrát posloužil motorový vůz M 262.1117.

Cesta začala v pátek 9. 3. ráno, krátce po půl osmé ve stanici Praha-Běchovice. Rychlý start z Prahy předznamenal mírné zdržení v Kolíně, při čekání na účastníky od rychlíku z Ústí nad Labem západ. Po odjezdu rychlíku Porta Coeli, který jel ve stejném směru jako náš motoráček, jsme se za ním vydali v těsném závěsu a bez zastavení uháněli přes Kutnou Horu, Čáslav, Golčův Jeníkov, Havlíčkův Brod až do Žďáru nad Sázavou. Tady jsme nechali před sebou pustit osobní vlak, abychom se za ním ploužili přes Křižanov a Tišnov až Brna-Židenic.  Odtud jsme využili tangenciální spojku mimo centrum Brna do stanice Brno-Slatina, kde jsme si projeli vlečku bývalé továrny na traktory Zetor Brno. Po mírných dopravních komplikacích na trati jsme se zpožděním odjeli po Vlárské dráze přes Slavkov u Brna do Nemotic, kde jsme zavítali na trať do Koryčan, na které je od roku 1980 zastavena osobní doprava. Úsek Nemotice – Koryčany je dnes součástí stanice Nemotice a Koryčany jsou tak jen obvodem stanice Nemotice. Z Nemotic jsme se následně přesunuli do Kyjova, kde jsme si na brněnském zhlaví prohlédli stavědlo, v němž je expozice okolních lokálek a železnice v Kyjově. Paradoxem je, že toto stavědlo nikdy nesloužilo dopravě. Zabezpečovací zařízení zde nikdy nebylo instalováno. Ještě jsme zavítali do místního Kyjovského pivovaru, který se nachází v těsné blízkosti nádraží. Z Kyjova pak vedla naše cesta přes Bzenec do Moravského Písku, kde jsme provedli úvrať a dále po koridorové trati přes Hodonín dojeli do Břeclavi, kde byl náš motoráček přes noc odstaven na nádraží a my jsme se odebrali na ubytování a posezení do místních restaurací. Malá skupinka navštívila též zdejší minipivovar Frankies, který opravdu stál za návštěvu.

V sobotu 10. 3. jsme se ráno opět vydali na nádraží a nejprve zavítali do nádražního bistra Lokálka, na snídani. Každý si „bufetovou“ snídani dal dle své chuti. Taková gulášová polévka s rohlíkem a malým pivem znamenala nový start do dalšího náročného dne. Náš vlak nás tentokrát dovezl z Břeclavi do stanice Rohatec, kde jsme si projeli 6,7 km dlouhou vlečku Baťovka do Ratíškovic. Zde jsme měli několik fotozastávek, po kterých následovala prohlídka místního železničního muzea, bohužel jen zvenčí, neboť majitel muzea, ačkoliv jsme u něj byli řádně ohlášeni, dal před naší výpravou přednost jiné soukromé akci. Po této krátké prohlídce jsme se vydali do ratíškovického minipivovaru Na mlýně na oběd. Po obědě jsme se vrátili z vlečky do stanice Rohatec a dále zpátky do Břeclavi. Dále jsme se vydali pěšky do Restaurace Pohoda na břehu řeky Dyje, kde se konala výroční členská schůze, spojená s volbami do výboru spolku. Zvláštností bylo, že přímo před vchodem do restaurace byla bývalá vlečka do cukrovaru, po které se dodnes zachoval nýtovaný železný most přes Dyji. Schůzovali jsme tak vedle „zrušenky.“ Po schůzi následovalo promítání dokumentárního filmu Záhada lokálek, režisérky Andy Primusové, která byla na schůzi čestným hostem. Po zhlédnutí filmu následovala diskuse jednotlivých účastníků s paní režisérkou.

V neděli 11. 3. jsme se opět vydali z ubytování k našemu vlaku, který nás tentokrát odvezl z Břeclavi přes Zaječí, Šakvice, Vranovice, Hrušovany u Brna a Modřice na brněnské dolní nádraží, odkud jsme po úvrati pokračovali přes odbočku Státní silnice, Střelice, Zastávku u Brna, Rapotice a Kralice nad Oslavou do Náměště nad Oslavou. Zde jsme si projeli dlouhou a sklonově náročnou vlečku až k bráně vojenského letiště Sedlec. Na vlečce jsme absolvovali dvě fotozastávky. Po návratu z vlečky jsme pokračovali do stanice Studenec a odtud po trati do Velkého Meziříčí. Tato trať je řízena podle předpisu D3 a proto jsme museli zastavit v dopravnách Budišov u Třebíče a Rudíkov z důvodu splnění ohlašovací povinnosti. Po dojetí do stanice Velké Meziříčí jsme šli na blízké návrší a udělali několik záběrů s naší M 262.1117, která se formou posunu mezi dopravnami vydala ze zmíněné stanice na blízký most přes řeku Oslavu a dále do kilometru 27,0 pod známý dálniční most a zase zpět do stanice Velké Meziříčí. Po nástupu cestujících již následovala cesta přes Křižanov, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod, kde vystoupili někteří účastníci akce, do Prahy-Běchovic, kde výstupem posledních účastníků byla v 18.30 akce ukončena.

zapsali: Jiří Kratochvíl, Ing. Lukáš Verner