125. setkání KŽC a výroční členská schůze v Pardubicích

Společné setkání KŽC 6. 2. 2016 Pardubice

V sobotu dopoledne setkala se skupina dychtící vidět zase něco nového, aby se vzápětí rozdělila na dvě skupiny. Jedna vyrazila autobusem do Polabin na Dopravní fakultu Jana Pernera, kde jsme zavítali do lehké laboratoře - dopravního sálu pro výuku řízení a organizování drážní dopravy. Náš průvodce Ing. Hodr nám postupně představil a názorně předvedl obsluhu jednotlivých druhů zabezpečovacích zařízení. Čas rychle ubíhal a nám nezbylo než se rozloučit a pokračovat na další část dopoledního programu, návštěvu expozice muzea na nádraží v Rosicích nad Labem. Cestou jsme potkali druhou skupinu, která pořadí navštívených míst vzala v opačném pořadí. I v Rosicích byla návštěva muzea zdrojem nových informací. Po prohlídce muzea nezbývalo než se přesunout do Pardubic hl. n. a dále do restauračního zařízení, kde jsme se opět setkali nejen s druhou skupinou, ale i s dalšími členy klubu, kteří se dostavili na výroční členskou schůzi, která byla krátce po našem příchodu zahájena…

Zapsal: Pavel Musil