Za krásou podzemí: Říčka

Za krásou podzemí 8. 9. 2019 Říčka
Za krásou podzemí

Sraz: v neděli 08. 09. 2019 v Ochoze u Brna po příj. autobusu IDSJMK  201 v 09:34 hod 

Program: procházka údolím potoka Říčka za krasovými jevy

Ukončení akce: v neděli 08. 09. 2019 na zast. IDSJMK linky č. 8. Líšeň Mifkova v cca 17:00 hod

Doporučené mapy: Turistický atlas Česko, list č. 493

Kilometráž: cca 15 km

Přihlášky: kontaktujte organizátora do stanoveného termínu

Uzávěrka přihlášek: pátek 06. 09. 2019

Účastnické poplatky: se nevybírají

Poznámka: na akci bude k dispozici razítko seriálu akcí Za krásou podzemí

Organizátor

Pavel Musil
tel:
774 362 182