140. setkání KŽC na Gibraltaru

Společné setkání KŽC 22. - 30. 10. 2019 Gibraltar
Setkání KŽC

Sraz: v úterý 22. 10. 2019 v 15:45 na Letišti Václava Havla Praha-Ruzyně (terminál 2, odletová hala), resp. ve Varšavě v hotelu v úterý 22. 10. 2019 večer (další podrobnosti budou přihlášeným účastníkům sděleny)

Program:

Úterý 22. 10.:

Společný let z Prahy do Varšavy. Alternativně lze dojet do Varšavy i vlakem (toto oznámí účastníci v rámci svého přihlášení) a dostavit se přímo do hotelu. Nocleh v hotelu poblíž letiště ve Varšavě.

Středa 23. 10.:

Ráno odlet letadlem z Varšavy do Marrakeshe. Následně přesun do města a prohlídka tohoto malebného města. Nocleh v Marrakeshi.

Čtvrtek 24. 10.:

Po snídani jízda vlakem do Cassablanky. Zde přestávka na krátkou prohlídku. Následně pokračování vlakem TGV Maroc po nově otevřené vysokorychlostní trati do Tangieru. Zde přesun na trajekt a jízda trajektem do španělského města Tarifa. Dále pak autobusem (cca 25 km) do Algeciras. Zde nocleh.

Pátek 25. 10.:

Dopoledne jízda autobusem MHD k hraničnímu přechodu na Gibraltar. Přechod státní hranice do Gibraltaru, následuje prohlídka. Odpoledne zpět do Algeciras, nocleh.

Sobota 26. 10.:

Dopoledne jízda vlakem z Algeciras přes Antequera Santa Ana do Sevilly (příjezd v odpoledních hodinách). Prohlídka města Sevilla, nocleh.

Neděle 27. 10.:

Dopoledne přesun vlakem do žst. Huelva Termino, odtud pak autobusem přes státní hranici do Portugalska. V obci Vila Real de Santo Antonio přestup na vlak a dojezd do Fara. Nocleh Faro.

Pondělí 28. 10.:

Dopoledne přesun vlakem z Fara do Lisabonu. Odpoledne projetí lisabonských „lanovkotramvají“ a prohlídka města. Nocleh Lisabon.

Úterý 29. 10.:

Dopoledne jízda vlakem z Lisabonu do Sintry. Návštěva tohoto městečka a hradu nad ním, následně přesun autobusem do Cascais, zde rovněž prohlídka. Z Cascais vlakem zpět do Lisabonu. Nocleh Lisabon.

Středa 30. 10.:

Další program v Lisabonu – zřejmě návštěva sochy Ježíše Krista na protějším břehu zálivu. Návrat letadlem zpět do ČR.

Ukončení akce: ve středu 30. 10. 2019 ve 23:35 na Letišti Václava Havla Praha-Ruzyně

Ubytování: zajištěno dle výše uvedeného programu

Členská schůze: proběhne v pátek 25. 10. 2019 během pobytu na Gibraltaru

Účastnické poplatky: člen 21 490 Kč, ostatní 21 990 Kč

Cena obsahuje:

  • jízdné veškerými vlaky, autobusy a loděmi po celou dobu akce, ubytování a veškerý další uvedený program, cena neobsahuje jízdenky MHD na fakultativní programy (např. projíždění sítě MHD v Lisabonu apod.)
  • pro účastníky vlastníci FIP bude cena snížena po oznámení, na které země se sleva FIP vztahuje
  • letenky z Prahy do Varšavy, z Varšavy do Marrakeshe a z Lisabonu do Prahy budou zajištěny účastníkům s ohledem na jejich aktuální cenu po individuální dohodě s organizátorem (obecně platí, že čím dříve bude letenka koupena, tím bude její cena nižší); po dohodě s organizátorem je možné s ohledem na aktuální cenu letů zvolit i jiné letecké spojení

Po individuální dohodě s organizátorem je možné dohodnout i jinou variantu účasti.

Platba: Účastnický poplatek je nutné zaplatit do 31. 8. 2019 na účet Klubu železničních cestovatelů č. 43-944 610 0277 / 0100 pod variabilním symbolem č. 140 a specifickým symbolem s uvedením data narození příp. čísla členské průkazky.

Přihlášky: Závazné přihlášky přijímá organizátor do 31. 8. 2019.

Uzávěrka přihlášek: v sobotu 31. 8. 2019

Poznámky: Uvedené propozice mohou doznat úprav v závislosti na možných změnách jízdních řádů navštívených zemí. V takovém případě budou všichni přihlášení účastníci o této skutečnosti neprodleně informováni.   

Organizátor

Ing. Vojtěch Dabrowski
tel:
777 218 106